Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 15/04/2016

Ngày 15/4/2016, UBND thị xã ban hành Thông báo số 33a/TB-UBND về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Hương Thủy gồm những nội dung sau:

1. Tài liệu công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 gồm:

a. Quyết định 530/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của UBND thị xã Hương Thủy;

b. Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của UBND thị xã Hương Thủy, TT. Huế;

c. Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Hương Thủy.

2. Hình thức công bố:

a. Phòng TN&MT niêm yết công khai toàn bộ tài liệu về kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Hương Thủy được UBND tỉnh TT. Huế phê duyệt tại trụ sở UBND thị xã và nơi làm việc Phòng TN&MT thị xã trong suốt kỳ kế hoạch sử dụng đất.

b. Văn phòng HĐND&UBND công bố công khai toàn bộ tài liệu về kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Hương Thủy được UBND tỉnh phê duyệt trên mạng thông tin Quản lý Nhà nước https://huongthuy.thuathienhue.gov.vn.

c. Đài phát thanh thị xã công bố công khai toàn bộ tài liệu về kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Hương Thủy được UBND tỉnh phê duyệt trên đài phát thanh.

Những ý kiên góp ý, phản ảnh đến nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của UBND thị xã Hương Thủy của các tổ chức, cá nhân xin gửi trực tiếp về UBND thị xã (qua Phòng TN&MT thị xã Hương Thủy) để Phòng TN&MT tổng hợp báo cáo UBND thị xã làm cơ sở điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất hàng năm trong kỳ quy hoạch./. 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.589.741
Truy cập hiện tại 1.279 khách