Tìm kiếm
Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp công trình: Hồ chứa nước Năm Lăng – Châu Sơn năm 2019
Ngày cập nhật 14/10/2019

Ngày 09/10/2019, UBND thị xã ban hành Quyết định 2895/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp công trình: Hồ chứa nước Năm Lăng – Châu Sơn năm 2019

Nội dung chi tiết ở file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.888.239
Truy cập hiện tại 3.496 khách