Tìm kiếm
Thống nhất địa điểm xây dựng Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền Trung tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 09/11/2015

Ngày 30/10/2015, UBND tỉnh có Công văn số 5869/UBND-XD về thống nhất địa điểm xây dựng Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền Trung. Theo đó, UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 05/TTr-PYTT ngày 10/7/2015 của Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền Trung về việc xin đất đầu tư xây dựng  Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền Trung. Trên cơ sở rà soát, đề xuất của liên ngành và Sở Xây dựng tại Công văn số 1876/SXD-KTQH ngày 30/10/2015 (đính kèm); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1.    Thống nhất địa điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền Trung tại khu đất thuộc phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn nêu trên.
2.    Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, UBND thị xã Hương Thủy hướng dẫn, hỗ trợ Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung thực hiện các thủ tục liên quan để sớm triển khai thực hiện dự án.
3.    Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung chủ động liên hệ, làm việc với các đơn vị để được hướng dẫn cụ thể./.
 

anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.360.029
Truy cập hiện tại 1.223 khách