Tìm kiếm
Xúc tiến Kế hoạch phát triển thị trường hàng nông sản, đặc sản Huế vào các kênh phân phối lớn
Ngày cập nhật 05/11/2015

Để đẩy nhanh tiến trình xúc tiến phát triển thị trường hàng nông sản, đặc sản Huế vào các kênh phối lớn, nhằm xây dựng, quảng bá thành công thương hiệu, với mục tiêu phát triển hàng nông sản, đặc sản của Thừa Thiên Huế ngày càng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về chất lượng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ngày 02/11/2015, UBND tỉnh có Công văn số 5930/UBND-NN về xúc tiến Kế hoạch phát triển  thị trường hàng nông sản, đặc sản  Huế vào các kênh phân phối lớn

Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Yêu cầu Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Quản lý Thị trường, Công ty Cổ phần Espace Bussiness Huế, Công ty TNHH Coopmart Huế, các Hiệp hội ngành nghề tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 242/TB-UBND ngày 21/9/2015.
2. Sở Công Thương:
- Rà soát, đánh giá, thiết lập danh mục các sản phẩm nông sản, đặc sản có khả năng phát triển thị trường, ưu tiên các sản phẩm đã có thương hiệu, có thị trường. Trên cơ sở danh mục sản phẩm đã được xác định, Sở Công Thương lập đề cương hướng dẫn các hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, địa phương, tổ chức, cá nhân tiến hành xây dựng đề án phát triển cho từng sản phẩm, trong đó đề cập đến các nội dung chính bao gồm giải pháp xây dựng thương hiệu, phương án đưa sản phẩm vào thị trường phân phối, giải pháp tổ chức phát triển sản xuất vùng nguyên liệu, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất...
- Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và các địa phương rà soát, lựa chọn địa điểm thuận lợi để thiết lập, phát triển hệ thống chuổi phân phối hàng hóa sản phẩm nông sản, đặc sản Huế tại các trung tâm thương mại, các chợ, các khu dân cư, đô thị trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức quảng bá sản phẩm; xây dựng trang thông tin, thiết lập kênh thương mại điện tử (Trang Web) giới thiệu sản phẩm đặc trưng của Huế.
- Nghiên cứu xây dựng, ban hành quy định xác nhận con dấu nhận diện sản phẩm  Huế, quy định bảo hộ; lựa chọn đơn vị đại diện thiết kế mẫu mã bao bì sản phẩm.
3. Tổ chức Hội nghị phát triển thị trường nông sản, đặc sản Huế vào kênh phân phối lớn:
- Sở Công Thương tham mưu ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị khởi động cho quá trình phát triển thị trường nông sản, đặc sản Huế vào kênh phân phối lớn trong thời gian đầu tháng 12/2015 với mục tiêu kết nối chia sẻ, tiếp cận trao đổi giữa người sản xuất, tạo điều kiện để hàng hóa nông sản, đặc sản vào thị trường nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người sản xuất.
- Sở Công Thương tham mưu lựa chọn mời các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia chia sẻ, đề xuất giải pháp phát triển thị trường nông sản, đặc sản Huế; tổ chức các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm của các đơn vị, địa phương, của các tổ chức, cá nhân tại không gian địa điểm tổ chức Hội nghị.
- Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế mỗi đơn vị triển khai một số sản phẩm đặc trưng để trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc sản của đơn vị mình theo hướng dẫn của Sở Công thương .
- Về các báo cáo tại Hội nghị: Các báo cáo cần tập trung vào các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi nhất để sản phẩm đi vào được các kênh phân phối lớn; lưu ý trách nhiệm của cá nhân, đơn vị mình trong việc hỗ trợ các thủ tục cho doanh nghiệp, cá nhân có sản phẩm đưa vào kênh phân phối.
+ Sở Y tế chuẩn bị và trình bày báo cáo tại Hội nghị về chủ đề “ Các giải pháp tạo thuận lợi, giảm chi phí xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm”
+ Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị và trình bày báo cáo tại Hội nghị về chủ đề “Trách nhiệm xây dựng và bảo hộ sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu sản xuất hàng nông sản”.
+ Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn chuẩn bị và trình bày báo cáo tại Hội nghị về chủ đề “ Chính sách hỗ trợ các địa phương nhằm nâng cao năng lực sản xuất hàng nông sản”
+ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chuẩn bị và trình bày báo cáo tại Hội nghị về chủ đề “Vai trò ngành Du lịch trong việc hỗ trợ tiêu thụ hàng nông sản, đặc sản Huế”.
 

anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.035.335
Truy cập hiện tại 3.387 khách