Tìm kiếm
Đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi thị xã Hương Thủy giai đoạn 2015 - 2020
Ngày cập nhật 05/11/2015

Với mục tiêu “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, “Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu”, trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã đã được quan tâm chỉ đạo, chất lượng dạy và học đã được nâng lên, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học, nhất là từ năm 2003 thị xã Hương Thủy đã xây dựng Kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi trên địa bàn thị xã. Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và ngành giáo dục và đào tạo thị xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện, kết quả từ năm 2003 đến nay, chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên một bước; phong trào dạy tốt, học tốt được đẩy mạnh; tỉ lệ học sinh giỏi đạt giải ở các cấp nhiều hơn, nhất là các kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia học sinh Hương Thủy đều đạt giải. Không những các môn khoa học xã hội mà cả các môn khoa học tự nhiên đều có giải cao, số lượng học sinh đỗ vào các trường trọng điểm của tỉnh và các trường cao đẳng, đại học ngày càng nhiều.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn, tạo được vị thế và vị trí giáo dục và đào tạo Hương Thủy ngang tầm với tiềm năng của địa phương, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy đã xây dựng Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 29/10/2015 về đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi thị xã Hương Thủy giai đoạn 2015 – 2020,  mục tiêu: nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở thị xã Hương Thủy xứng tầm với tiềm năng và lợi thế của một vùng đất hiếu học; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu ở tất cả các đơn vị trường học, tạo được phong trào thị đua dạy tốt, học tốt góp phần nâng cao chất lượng dạy và học; phát hiện, bồi dưỡng phát triển năng lực sáng tạo, tổ chức và tham gia các cuộc thi, hội thi có tính sáng tạo cao của học sinh: cuộc thi khoa học kĩ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, viết thu UPU quốc tế, tin học trẻ không chuyên, cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn,… góp phần đổi mới căn bản toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 29/NQ-TƯ.

Kế hoạch chi tiết xem file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thanh Qúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.035.104
Truy cập hiện tại 3.250 khách