Tìm kiếm
Phiên họp thông qua báo cáo về chương trình chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị giai đoạn 2012-2015
Ngày cập nhật 03/11/2015

Vào 8h ngày 30/10/2015, Thường trực HĐND thị xã tổ chức phiên họp thông qua báo cáo của Đoàn giám sát TT.HĐND về chương trình chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị giai đoạn 2012-2015. Tham dự phiên họp có: Đ/c Phan Văn Tư, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, đ/c Văn Viết Cảm, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã; đồng chí Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, Trưởng ban, Phó trưởng các ban HĐND; đại diện lãnh đạo các phòng, ban: Tài chính Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Văn hóa Thông tin thị xã, Ban Đầu tư Xây dựng, Đội Quy tắc Đô thị và các đồng chí lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND thị xã. 

Nội dung báo cáo đã đánh giá cụ thể, chi tiết tình hình thực hiện chương trình chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị trong giai đoạn 2012-2015. Một số kết quả được như:

- Về công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch: đã hoàn thành 4/9 đồ án quy hoạch theo Chương trình, gồm: Quy hoạch phân khu khu trung tâm hành chính tập trung; Quy hoạch chi tiết khu dân cư liền kề khu đô thị mới Công ty xây dựng số 8 (Khu Nam - Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương); Quy hoạch chi tiết khu di dời các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường các phường nội thị; Quy hoạch xây dựng các điểm, khu dân cư, tái định cư và một số nhà ở xã hội (Thanh Lam, Đồng Cát, khu ven đê Nam Sông Hương…). Công tác quản lý quy hoạch cũng được chú trọng qua việc hoàn thành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, đây là cơ sở pháp lý để quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị bền vững. Thường xuyên tăng cường công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch tại các khu quy hoạch, khu đô thị, khu tái định cư theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt như: Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Bài đến năm 2025; quy hoạch Khu đô thị mới An - Vân - Dương; quy hoạch khu dân cư, tái định cư Thanh Lam; khu quy hoạch Vịnh Mộc, Đồng Cát, quy hoạch nông thôn mới các xã…

- Về công tác chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị: Một số công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như: Thảm bê tông nhựa đường 2/9 phía Tây, đường Tân Trào (giai đoạn 2), nâng cấp, mở rộng đường Sóng Hồng giai đoạn 1, giai đoạn 2…góp phần cải thiện đáng kể hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thị xã. Đến nay có hơn 51,9 km đường giao thông được nâng cấp từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; đường nhựa và bê tông chiếm tỷ lệ 85,34 % hệ thống giao thông trên địa bàn thị xã (có 251,94 km đường nhựa; 207,45 km đường bê tông xi măng và 78,92 km đường đất). 

Bên cạnh đó, đã ngầm hóa viễn thông được hơn 14,5 km cáp viễn thông đảm bảo mỹ quan đô thị. Hệ thống điện chiếu sáng đô thị được đầu tư, xây dựng mới hơn 38 km đường điện chiếu sáng trong giai đoạn 2012-2015 với tổng nguồn vốn hơn 15 tỷ đồng; nâng tổng chiều dài đường điện chiếu sáng toàn thị xã lên 62,9 km.

Ngoài ra, Trung ương và Tỉnh đã đầu tư nâng cấp các công trình lớn như: mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã, Sân bay Phú Bài; Đường tránh Huế; Hồ Tả Trạch; Đường Thủy Dương - Thuận An; Khu đô thị mới Đông - Nam Thuỷ An; Khu đô thị An Vân Dương… góp phần cải thiện hệ thống hạ tầng đô thị trên địa bàn thị xã. Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt được quan tâm và triển khai thực hiện. Hiện nay, 10/12 phường, xã trên địa bàn thị xã có tổ chức thu gom chất thải sinh hoạt và vận chuyển từ các điểm trung chuyển đến bãi chôn lấp hợp vệ sinh, tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải đạt 80% (trong đó vùng nội thị đạt 87%, vùng nông thôn đạt 70%).

- Về công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị: UBND các phường, xã đã phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể thị xã tuyên truyền, vận động nhân dân đổ rác đúng nơi quy định, không đổ rác sinh hoạt xuống ao, hồ, nhắc nhở các hộ gia đình chấp hành tốt việc đổ rác đúng giờ, đốt vàng mả phải có thùng để chứa tro, hạn chế rải vàng mả khi đưa tang, xúc vật, động vật chết phải chôn lấp, không lấn chiếm lòng, lề đường, hè phố, mặt cầu làm nơi để xe, buôn bán, kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng làm mất an toàn giao thông, đặc biệt là nhân dân sinh sống dọc hai bên đường Nguyễn Tất Thành. Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm. Thông qua đó hướng dẫn, định hướng thay đổi hành vi, nếp sống văn minh nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong việc nhận thức về xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Ngoài ra, đã công bố các tuyến phố văn minh đô thị, đảm bảo kiểu mẫu về kiến trúc, cảnh quan, môi trường đô thị như: Sóng Hồng, Thuận Hóa, Thanh Lam…và giao các tổ chức đoàn thể (Hội Cựu Chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên) xây dựng mô hình tuyến đường tự quản.

- Về công tác huy động vốn: Theo nội dung Nghị quyết 01/2013/NQCĐ-HĐND ngày 21/5/2013 của Hội đồng nhân dân thị xã, tổng nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình là 1.325,6 tỷ đồng trong đó ngân sách thị xã 427,16 tỷ đồng, chiếm 32,23% Kế hoạch, ngân sách tỉnh 524,5 tỷ đồng chiếm 39,57%, phần còn lại là nguồn vốn huy động xã hội hóa 373,94 tỷ đồng chiếm 28,2% Kế hoạch. Qua rà soát tổng hợp số liệu về nguồn vốn đầu tư từ năm 2012 đến năm 2015 tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện giai đoạn 2012-2015 là 579,12 tỷ đồng đạt 43,69% Kế hoạch (với tổng số 29 dự án, công trình, đã hoàn thành 17 dự án, công trình); trong đó nguồn vốn xã hội hóa có tỷ lệ cao nhất 339/373,94 tỷ đồng đạt 90,66% Kế hoạch (với tổng số 05 công trình, dự án: Khu Công nghiệp Phú Bài mở rộng; Chợ Trung tâm phường Phú Bài; Dự án sân Golf Thủy Dương; Chỉnh trang, xây dựng hệ thống cấp nước; Ngầm hóa cáp viễn thông). Nguồn vốn đầu tư huy động từ ngân sách tỉnh, trung ương còn nhiều hạn chế 69,9/524,5 tỷ đồng, chỉ đạt 13,33% Kế hoạch và chỉ tập trung đầu tư vào một số dự án về kết cấu giao thông như: Đường vào nghĩa trang phía Nam trị giá 22 tỷ đồng, Đường Quang Trung trị giá 20,9 tỷ đồng và một số công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện chương trình như:

- Một số dự án quy hoạch thiếu tính khả thi, dàn trải, thiếu tính trọng điểm hoặc chưa phù hợp với nguồn lực, nhất là về ngân sách của thị xã. Hầu hết các phường chưa có quy hoạch chi tiết nên lúng túng trong quản lý đô thị, các tuyến đường nhỏ hẹp không xác định rõ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng công trình nên việc tham mưu cấp phép xây dựng rất khó khăn.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa đồng bộ, các dự án được triển khai trên địa bàn còn quá chậm. Bộ mặt cảnh quan và kiến trúc đô thị còn lộn xộn và thiếu tính thẫm mỹ về đô thị. Một số công trình quan trọng do thiếu nguồn vốn nên chưa được triển khai như: Đường vào khu Trung tâm hành chính của thị xã; nâng cấp đường Tôn Thất Sơn, mở rộng đường 2/9 phía Đông, đường Quang Trung (giai đoạn 2)…

- Công tác tuyên truyền pháp luật về xây dựng được triển khai thường xuyên, tuy vậy một bộ phận nhân dân ý thức vẫn còn hạn chế nên tình hình vi phạm vẫn còn xảy ra như: nạn lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, để vật liệu xây dựng, vật liệu phế thải; một số hộ dân xây dựng công trình, nhà ở không phép, sai phép; tình trạng vứt rác không đúng quy định…nhất là tuyến đường Nguyễn Tất Thành, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị của thị xã.

- Nguồn vốn đầu tư trên địa bàn thị xã vẫn còn hạn chế, đặc biệt là nguồn vốn huy động từ cấp tỉnh và trung ương, chỉ đạt hơn 13% kế hoạch đề ra. Nguồn vốn đầu tư chính hiện nay mà thị xã có thể chủ động được là nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất. Tuy nhiên trong năm qua, tình hình đấu giá đất trên địa bàn thị xã gặp nhiều khó khăn, bên cạnh đó nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất về lâu dài sẽ không bền vững.

- Sự gắn kết của Chương trình chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị này với các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác chưa cao, đặc biệt là Chương trình phát triển dịch vụ.

Đ/c Văn Viết Cảm, UVTT HĐND thị xã trình bày báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Chương trình chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị của thị xã.

Các đồng chí tham dự phiên họp đã tích cực tham gia phát biểu ý kiến, bố khuyết một số nội dung để làm phong phú thêm nội dung của báo cáo. Các kiến nghị, đề xuất tham gia đều được các đồng chí trong Thường trực HĐND thị xã nhất trí bổ sung để hoàn chỉnh báo cáo.

Chương trình chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị trong giai đoạn 2011-2020 là một trong những chương trình trọng điểm của Nghị quyết Đảng bộ thị xã lần thứ XV, do vậy HĐND đề nghị UBND thị xã trên cơ sở kết quả đã đạt được, tiến hành soát xét điều chỉnh Chương trình phù hợp với tình hình mới.

huongthuy.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.015.110
Truy cập hiện tại 1.286 khách