Tìm kiếm
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016
Ngày cập nhật 28/09/2015

Để chủ động phòng chống hiệu quả các dịch bệnh ở gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi với phương châm phòng bệnh là chính, kết hợp với quản lý, giám sát chặt chẽ tại các thôn, hộ chăn nuôi, hồ nuôi để phát hiện sớm, xử lý nhanh không để lây lan thành dịch, đảm bảo phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản bền vững, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sinh thái. Sẵn sàng các phương án, nguồn nhân lực, vật tư, vắc xin, hóa chất để chủ động ứng phó các dịch bệnh nguy hiểm ở động vật, bệnh lây chung giữa người và động vật, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người và động vật nuôi.
Ngày 18/9/2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về việc Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016. Tổng số kinh phí dự kiến để thực hiện kế hoạch là 21.572.090.000 đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 2.472.000.000 đồng, Ngân sách tỉnh: 2.425.590.000 đồng, Ngân sách huyện, xã: 1.749.500.000 đồng và Nhân dân đóng góp: 14.925.000.000 đồng.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện các nội dung sau:
- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn quản lý. Kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo Chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản cấp huyện; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo.
- Xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi tại địa phương. Chủ động sử dụng nguồn kinh phí từ quỹ phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho công tác phòng chống dịch bệnh động vật; có phương án chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, vật tư, hóa chất để chủ động đối phó khi có dịch bệnh động vật xảy ra.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng chống dịch bệnh động vật để người dân chủ động tự bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi của mình và cộng đồng.
- Triển khai tổ chức giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm, kịp thời xử lý không để lây lan ra diện rộng; điều tra, thống kê các số liệu về chăn nuôi, nuôi thủy sản để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh; triển khai công tác tiêm phòng, chống dịch, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
- Chỉ đạo việc thực hiện kiểm tra định kỳ cơ sở chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống; xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh; quy hoạch giết mổ tập trung; vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường trên địa bàn.
- Triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi năm 2016 của tỉnh, huyện tới UBND các xã thuộc địa bàn quản lý để thực hiện.
 
huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.008.884
Truy cập hiện tại 682 khách