Tìm kiếm
Chiến lược, QH, KH
Ngày 16/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 123/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Hương Thủy
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xác định mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế xã hội năm 2019: “Chuyển mạnh mô...
Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 1666/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Hương Thủy
Ngày 25/10/2017, Ban Chỉ đạo 138 của Tỉnh đã có Công văn số 165/BCĐ về phê duyệt các địa bàn xã, phường, thị trấn tiến hành chuyển hóa...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.455.693
Truy cập hiện tại 2.032 khách