Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chiến lược, QH, KH
Ngày 14 tháng 02 năm 2022, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy đã ký ban hành Công văn số 200/UBND-TNMT về việc niêm yết công khai Kế hoạch sử dụng...
Ngày 08/02/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 340/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hương Thủy
Chiều 1/7, tại xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy), Ban Quản lý Khu kinh tế - công nghiệp tỉnh tổ chức lễ công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng...
   
Ngày 16/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 123/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Hương Thủy
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xác định mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế xã hội năm 2019: “Chuyển mạnh mô...
Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 1666/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Hương Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.990.569
Truy cập hiện tại 151 khách