Tìm kiếm
Chiến lược, QH, KH
Ngày 25/10/2017, Ban Chỉ đạo 138 của Tỉnh đã có Công văn số 165/BCĐ về phê duyệt các địa bàn xã, phường, thị trấn tiến hành chuyển hóa...
Ngày 27 tháng 9 năm 2017, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập...
Ngày 07/9/2017, UBND tỉnh có Quyết định số 2063/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Xưởng sản xuất gạch không nung tại thị xã Hương Thủy
Ngày 29/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND về việc Kế hoạch thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2017-2020 
Ngày 15/4/2016, UBND thị xã ban hành Thông báo số 33a/TB-UBND về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Hương Thủy gồm những...
Để đẩy nhanh tiến trình xúc tiến phát triển thị trường hàng nông sản, đặc sản Huế vào các kênh phối lớn, nhằm xây dựng,...
Với mục tiêu “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, “Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu”, trong những năm...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.965.778
Truy cập hiện tại 470 khách