Tìm kiếm
Liên kết website
Chiến lược, QH, KH
Ngày 15/4/2016, UBND thị xã ban hành Thông báo số 33a/TB-UBND về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Hương Thủy gồm những...
Để đẩy nhanh tiến trình xúc tiến phát triển thị trường hàng nông sản, đặc sản Huế vào các kênh phối lớn, nhằm xây dựng,...
Với mục tiêu “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, “Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu”, trong những năm...
Vào 8h ngày 30/10/2015, Thường trực HĐND thị xã tổ chức phiên họp thông qua báo cáo của Đoàn giám sát TT.HĐND về chương trình...
Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phối hợp với Cục Văn hóa Cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Công đoàn Nông nghiệp...
Ngày 08/10/2015, UBND thị xã tổ chức phiên họp thông qua kế hoạch chuyển giao nhà trưng bày Nông cụ xã Thủy Thanh. Tham dự có...
Ngày 16/10/2015, UBND thị xã Hương Thủy đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND về việc Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2016.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.707.421
Truy cập hiện tại 270 khách