Tìm kiếm
Chiến lược, QH, KH >> QH, KH sử dụng đất
Ngày 08/02/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 340/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hương Thủy
Chiều 1/7, tại xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy), Ban Quản lý Khu kinh tế - công nghiệp tỉnh tổ chức lễ công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng...
Ngày 16/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 123/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Hương Thủy
Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 1666/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Hương Thủy
Ngày 15/4/2016, UBND thị xã ban hành Thông báo số 33a/TB-UBND về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Hương Thủy gồm những...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 1.758 khách