Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hiệu quả từ hoạt động ủy thác vốn vay tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 16/02/2023

Căn cứ Điều 5 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ quy định “Việc cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện theo phương thức uỷ thác cho các tổ chức tín dụng, tổ chức chính trị - xã hội theo hợp đồng uỷ thác hoặc trực tiếp cho vay đến người vay”;

 

Việc thực hiện ủy thác nguồn vốn qua các Hội, đoàn thể không chỉ thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa hoạt động tín dụng chính sách, mà còn huy động được sức mạnh của toàn xã hội tham gia vào công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Với việc thực hiện chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay, các Hội, đoàn thể đã thành lập được nhiều Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động rất hiệu quả, từ đó, chất lượng tín dụng ủy thác thông qua các tổ chức này ngày càng được nâng lên, công tác giảm nghèo bền vững ở hội viên cũng đạt hiệu quả cao...

Bằng nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả, những năm qua, các Hội, đoàn thể trên địa bàn thị xã Hương Thủy đã làm tốt công tác ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH). Từ đó các Hội, đoàn thể cũng đã trở thành cầu nối quan trọng khi mang nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Từ đó, nhiều gia đình đã có vốn để đầu tư vào phát triển trồng trọt, chăn nuôi, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hiện, tổng dư nợ ủy thác cho vay qua 04 tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã Hương Thủy là 363.639 triệu đồng với 191 tổ TK&VV, 7.518 khách hàng đang vay vốn, chiếm tỷ trọng 99,8% trên tổng dư nợ tín dụng chính sách đang triển khai tại đơn vị. Thông qua việc ủy thác cho vay, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% các thôn, tổ dân phố tại các xã, phường trên địa bàn thị xã, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời, trong 20 năm hoạt động đã giúp cho 24.879 lượt hộ nghèo, 8.930 lượt hộ cận nghèo và 12.498 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn, góp phần giúp cho 8.422 hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 11.000 lao động, trong đó hỗ trợ cho 272 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giúp cho 8.907 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập và 80 học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, không để học sinh sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính, hỗ trợ xây mới và cải tạo 24.968 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 190 ngôi nhà cho hộ nghèo..

Nhằm tiếp tục đưa hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội đi vào nề nếp, hiệu quả, theo đúng các nội dung thỏa thuận đã ký với Ngân hàng Chính sách xã hội; kịp thời phát hiện và ngăn ngừa những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện hoạt động nhận uỷ thác cho vay, bảo toàn vốn và tài sản cho Nhà nước. Ngày 29/12/2022, Ngân hàng chính sách xã hội ban hành văn bản 10566/HD-NHCS về “Hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay”, nội dung văn bản

hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ cho cán bộ Hội, đoàn thể, Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) trong hoạt động ủy thác, ủy nhiệm đảm bảo tuân thủ chế độ, nguyên tắc, quy trình nghiệp vụ nhận ủy thác, ủy nhiệm theo nội dung các Văn bản thỏa thuận, Văn bản liên tịch, Hợp đồng uỷ thác, Hợp đồng ủy nhiệm đã ký với NHCSXH.

Và để đánh giá chất lượng hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm giúp tổ chức chính trị - xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội có các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, sau khi thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Tổng Giám đốc NHCSXH ban hành văn bản 10567/NHCS-TDNN về việc hướng dẫn việc chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động ủy thác.

Sau khi nhận được văn bản hướng dẫn của Tổng Giám đốc, Ngân hàng CSXH thị xã đã triển khai phổ biến đến các Hội đoàn thể các cấp thông qua các phiên họp giao ban giữa NHCSXH và các Hội đoàn thể.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thị xã Hương Thủy, Ngân hàng CSXH thị xã sẽ phối hợp với các Hội, đoàn thể cùng cấp tổ chức tập huấn nội dung văn bản 10566/HD-NHCS và 10567/NHCS-TDNN cho cán bộ Hội, đoàn thể, Ban quản lý tổ TK&VV, góp phần vào việc thực hiện hoàn thành xuất nhắc nhiệm vụ chính trị của Ngân hàng CSXH trên địa bàn thị xã.

Bùi Thị Lệ Tình -- Ngân hàng CSXH thị xã Hương Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 11.589.882
Truy cập hiện tại 183 khách