Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Các điểm giao dịch xã - Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 16/03/2022

PGD THỊ XÃ HƯƠNG THỦY - TỈNH/TP: THỪA THIÊN HUẾ

I. TỔNG SỐ ĐIỂM GIAO DỊCH Xà10 /TỐNG SỐ 10 XÃ, PHƯỜNG

Trong đó:

1. Số điểm giao dịch xã độc lập 10

2. Điểm giao dịch xã liên phường, xã: 0

II. TỔNG SỐ XÃ, PHƯỜNG GIAO DỊCH TẠI TRỤ SỞ NGÂN HÀNG: 0

 

I

DANH SÁCH ĐIỂM GIAO DỊCH XÃ

STT

Tên điểm giao dịch xã

Quận/Huyện

Tỉnh/TP

Ngày giao dịch

Thời gian giao dịch

Điểm giao dịch xã

Ngày hiệu lực

 

Độc lập

Liên phường, xã

 

1

Phường Phú Bài

Thị Xã Hương Thủy

Thừa Thiên Huế

10

07h45-12h00

x

 

03/10/2017

 

2

Phường Thủy Châu

Thị Xã Hương Thủy

Thừa Thiên Huế

15

07h45-11h30

x

 

03/10/2017

 

3

Phường Thủy Dương

Thị Xã Hương Thủy

Thừa Thiên Huế

07

08h00-11h00

x

 

03/10/2017

 

4

Phường Thủy Phương

Thị Xã Hương Thủy

Thừa Thiên Huế

18

08h00-12h00

x

 

01/04/2017

 

5

Xã Thủy Phù

Thị Xã Hương Thủy

Thừa Thiên Huế

14

08h00-11h30

x

 

03/10/2017

 

6

Phường Thủy Lương

Thị Xã Hương Thủy

Thừa Thiên Huế

16

08h00-11h30

x

 

03/10/2017

 

7

Xã Phú Sơn

Thị Xã Hương Thủy

Thừa Thiên Huế

19

8h10-11h00

x

 

03/10/2017

 

8

Xã Dương Hòa

Thị Xã Hương Thủy

Thừa Thiên Huế

06

8h15-11h00

x

 

01/08/2021

 

9

Xã Thủy Tân

Thị Xã Hương Thủy

Thừa Thiên Huế

12

08h00-11h00

x

 

03/10/2017

 

10

Xã Thủy Thanh

Thị Xã Hương Thủy

Thừa Thiên Huế

09

08h00-11h30

x

 

03/10/2017

 

 


 

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.822.515
Truy cập hiện tại 2.652 khách