Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền số các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 10/03/2022

Ngày 22/11/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3043/QĐ-UBND về việc Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền số các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 4.127.908
Truy cập hiện tại 2.279 khách