Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số VssID
Ngày cập nhật 02/04/2021

Thực hiện Công văn số 11144/UBND-XH ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số. Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số là công cụ chứa thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các nhân, sổ khám chữa bệnh... góp phẩn công khai minh bạch thông tin về quá trình tham gia và thụ hưởng các chế độ, chính sách trong quan hệ BHXH, BHYT.

Hiện nay tiến độ người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng vẫn còn thấp (552/8.707 lao động, đạt 6%) chưa đạt kế hoạch đề ra. UBND thị xã đề nghị các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động hướng dẫn người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng trên. 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 13.168.488
Truy cập hiện tại 250 khách