Tìm kiếm
Tin chinh 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Đại hội MTTQ phường Thủy Dương
 3/28/2019 4:13:43 PM

Sáng 22/3, UBMTTQVN phường Thủy Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Phan Hùng Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN thị xã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

5 năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã nỗ lực thực hiện các chương trình hành động, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua. Nhờ vậy, vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội ngày càng được tăng cường và phát huy.
 
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận phường và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân hiến hàng ngàn m2 đất và trên 1.200 ngày công xây dựng, góp phần bê tông hóa trên 90% các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa bàn. Thông qua sự hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội, Mặt trận phường đã xây dựng được 5 nhà Đại đoàn kết và trao hơn 800 suất quà hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. 
 
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Hùng Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN thị xã ghi nhận và biểu dương những thành tích và đóng góp của MTTQ phường Thủy Dương cũng như các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí đề nghị MTTQ phường cần phát huy hơn nữa sự vào cuộc của các tổ chức thành viên, đa dạng hóa các loại hình hoạt động, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy tối đa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
 
 
Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã và phường Thủy Dương tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 37 ủy viên vào UBMTTQ phường khóa X, ông Lê Quang Thành tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2019-2024. 
 
 
Thanh Đoàn
       
Các tin khác
  
Đại hội MTTQ phường Thủy Dương
Ngày cập nhật 28/03/2019

Sáng 22/3, UBMTTQVN phường Thủy Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Phan Hùng Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN thị xã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

5 năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã nỗ lực thực hiện các chương trình hành động, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua. Nhờ vậy, vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội ngày càng được tăng cường và phát huy.
 
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận phường và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân hiến hàng ngàn m2 đất và trên 1.200 ngày công xây dựng, góp phần bê tông hóa trên 90% các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa bàn. Thông qua sự hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội, Mặt trận phường đã xây dựng được 5 nhà Đại đoàn kết và trao hơn 800 suất quà hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. 
 
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Hùng Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN thị xã ghi nhận và biểu dương những thành tích và đóng góp của MTTQ phường Thủy Dương cũng như các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí đề nghị MTTQ phường cần phát huy hơn nữa sự vào cuộc của các tổ chức thành viên, đa dạng hóa các loại hình hoạt động, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy tối đa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
 
 
Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã và phường Thủy Dương tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 37 ủy viên vào UBMTTQ phường khóa X, ông Lê Quang Thành tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2019-2024. 
 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đại hội MTTQ phường Thủy Dương
Ngày cập nhật 28/03/2019

Sáng 22/3, UBMTTQVN phường Thủy Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Phan Hùng Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN thị xã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

5 năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã nỗ lực thực hiện các chương trình hành động, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua. Nhờ vậy, vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội ngày càng được tăng cường và phát huy.
 
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận phường và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân hiến hàng ngàn m2 đất và trên 1.200 ngày công xây dựng, góp phần bê tông hóa trên 90% các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa bàn. Thông qua sự hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội, Mặt trận phường đã xây dựng được 5 nhà Đại đoàn kết và trao hơn 800 suất quà hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. 
 
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Hùng Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN thị xã ghi nhận và biểu dương những thành tích và đóng góp của MTTQ phường Thủy Dương cũng như các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí đề nghị MTTQ phường cần phát huy hơn nữa sự vào cuộc của các tổ chức thành viên, đa dạng hóa các loại hình hoạt động, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy tối đa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
 
 
Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã và phường Thủy Dương tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 37 ủy viên vào UBMTTQ phường khóa X, ông Lê Quang Thành tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2019-2024. 
 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đại hội MTTQ phường Thủy Dương
Ngày cập nhật 28/03/2019

Sáng 22/3, UBMTTQVN phường Thủy Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Phan Hùng Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN thị xã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

5 năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã nỗ lực thực hiện các chương trình hành động, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua. Nhờ vậy, vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội ngày càng được tăng cường và phát huy.
 
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận phường và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân hiến hàng ngàn m2 đất và trên 1.200 ngày công xây dựng, góp phần bê tông hóa trên 90% các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa bàn. Thông qua sự hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội, Mặt trận phường đã xây dựng được 5 nhà Đại đoàn kết và trao hơn 800 suất quà hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. 
 
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Hùng Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN thị xã ghi nhận và biểu dương những thành tích và đóng góp của MTTQ phường Thủy Dương cũng như các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí đề nghị MTTQ phường cần phát huy hơn nữa sự vào cuộc của các tổ chức thành viên, đa dạng hóa các loại hình hoạt động, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy tối đa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
 
 
Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã và phường Thủy Dương tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 37 ủy viên vào UBMTTQ phường khóa X, ông Lê Quang Thành tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2019-2024. 
 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đại hội MTTQ phường Thủy Dương
Ngày cập nhật 28/03/2019

Sáng 22/3, UBMTTQVN phường Thủy Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Phan Hùng Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN thị xã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

5 năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã nỗ lực thực hiện các chương trình hành động, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua. Nhờ vậy, vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội ngày càng được tăng cường và phát huy.
 
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận phường và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân hiến hàng ngàn m2 đất và trên 1.200 ngày công xây dựng, góp phần bê tông hóa trên 90% các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa bàn. Thông qua sự hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội, Mặt trận phường đã xây dựng được 5 nhà Đại đoàn kết và trao hơn 800 suất quà hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. 
 
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Hùng Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN thị xã ghi nhận và biểu dương những thành tích và đóng góp của MTTQ phường Thủy Dương cũng như các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí đề nghị MTTQ phường cần phát huy hơn nữa sự vào cuộc của các tổ chức thành viên, đa dạng hóa các loại hình hoạt động, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy tối đa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
 
 
Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã và phường Thủy Dương tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 37 ủy viên vào UBMTTQ phường khóa X, ông Lê Quang Thành tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2019-2024. 
 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đại hội MTTQ phường Thủy Dương
Ngày cập nhật 28/03/2019

Sáng 22/3, UBMTTQVN phường Thủy Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Phan Hùng Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN thị xã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

5 năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã nỗ lực thực hiện các chương trình hành động, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua. Nhờ vậy, vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội ngày càng được tăng cường và phát huy.
 
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận phường và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân hiến hàng ngàn m2 đất và trên 1.200 ngày công xây dựng, góp phần bê tông hóa trên 90% các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa bàn. Thông qua sự hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội, Mặt trận phường đã xây dựng được 5 nhà Đại đoàn kết và trao hơn 800 suất quà hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. 
 
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Hùng Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN thị xã ghi nhận và biểu dương những thành tích và đóng góp của MTTQ phường Thủy Dương cũng như các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí đề nghị MTTQ phường cần phát huy hơn nữa sự vào cuộc của các tổ chức thành viên, đa dạng hóa các loại hình hoạt động, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy tối đa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
 
 
Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã và phường Thủy Dương tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 37 ủy viên vào UBMTTQ phường khóa X, ông Lê Quang Thành tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2019-2024. 
 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đại hội MTTQ phường Thủy Dương
Ngày cập nhật 28/03/2019

Sáng 22/3, UBMTTQVN phường Thủy Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Phan Hùng Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN thị xã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

5 năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã nỗ lực thực hiện các chương trình hành động, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua. Nhờ vậy, vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội ngày càng được tăng cường và phát huy.
 
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận phường và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân hiến hàng ngàn m2 đất và trên 1.200 ngày công xây dựng, góp phần bê tông hóa trên 90% các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa bàn. Thông qua sự hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội, Mặt trận phường đã xây dựng được 5 nhà Đại đoàn kết và trao hơn 800 suất quà hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. 
 
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Hùng Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN thị xã ghi nhận và biểu dương những thành tích và đóng góp của MTTQ phường Thủy Dương cũng như các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí đề nghị MTTQ phường cần phát huy hơn nữa sự vào cuộc của các tổ chức thành viên, đa dạng hóa các loại hình hoạt động, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy tối đa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
 
 
Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã và phường Thủy Dương tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 37 ủy viên vào UBMTTQ phường khóa X, ông Lê Quang Thành tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2019-2024. 
 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.203.994
Truy cập hiện tại 480 khách