Tìm kiếm
Tin chinh 2016
Quay lại12345Xem tiếp
“60 PHÚT SẠCH NHÀ, ĐẸP NGÕ” SÁNG CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN CỦA CÁC CẤP HỘI LHPN THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ
 3/19/2019 9:41:12 AM

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 của UBND thị xã Hương Thuỷ về việc triển khai thực hiện Đề án “Ngày chủ nhật xanh” trên địa bàn thị xã Hương Thuỷ; Kế hoạch số 132/KH-BTV ngày 06 tháng 3 năm 2019 của BTV Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Đề án “Ngày chủ nhật xanh”, sáng ngày 17/3/2019 cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp Hội LHPN thị xã Hương Thuỷ đã tích cực, hăng hái tham gia chương trình sáng chủ nhật “60  phút sạch nhà, đẹp ngõ”, đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm trên 37 tuyến đường , trồng hoa tại 11 tuyến đường với 735 chị tham gia, treo 22 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các địa điểm. Điều quan trọng nhất mà chương trình sáng chủ nhật “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ” muốn hướng đến là tạo thói quen chung tay bảo vệ môi trường trong mỗi người dân, cùng nhau chung tay xây dựng một môi trường sáng – xanh – sạch./.

Cao Phương Thanh - Hội LHPN thị xã Hương Thủy
       
Các tin khác
  
“60 PHÚT SẠCH NHÀ, ĐẸP NGÕ” SÁNG CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN CỦA CÁC CẤP HỘI LHPN THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ
Ngày cập nhật 19/03/2019

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 của UBND thị xã Hương Thuỷ về việc triển khai thực hiện Đề án “Ngày chủ nhật xanh” trên địa bàn thị xã Hương Thuỷ; Kế hoạch số 132/KH-BTV ngày 06 tháng 3 năm 2019 của BTV Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Đề án “Ngày chủ nhật xanh”, sáng ngày 17/3/2019 cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp Hội LHPN thị xã Hương Thuỷ đã tích cực, hăng hái tham gia chương trình sáng chủ nhật “60  phút sạch nhà, đẹp ngõ”, đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm trên 37 tuyến đường , trồng hoa tại 11 tuyến đường với 735 chị tham gia, treo 22 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các địa điểm. Điều quan trọng nhất mà chương trình sáng chủ nhật “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ” muốn hướng đến là tạo thói quen chung tay bảo vệ môi trường trong mỗi người dân, cùng nhau chung tay xây dựng một môi trường sáng – xanh – sạch./.

Cao Phương Thanh - Hội LHPN thị xã Hương Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
“60 PHÚT SẠCH NHÀ, ĐẸP NGÕ” SÁNG CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN CỦA CÁC CẤP HỘI LHPN THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ
Ngày cập nhật 19/03/2019

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 của UBND thị xã Hương Thuỷ về việc triển khai thực hiện Đề án “Ngày chủ nhật xanh” trên địa bàn thị xã Hương Thuỷ; Kế hoạch số 132/KH-BTV ngày 06 tháng 3 năm 2019 của BTV Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Đề án “Ngày chủ nhật xanh”, sáng ngày 17/3/2019 cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp Hội LHPN thị xã Hương Thuỷ đã tích cực, hăng hái tham gia chương trình sáng chủ nhật “60  phút sạch nhà, đẹp ngõ”, đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm trên 37 tuyến đường , trồng hoa tại 11 tuyến đường với 735 chị tham gia, treo 22 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các địa điểm. Điều quan trọng nhất mà chương trình sáng chủ nhật “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ” muốn hướng đến là tạo thói quen chung tay bảo vệ môi trường trong mỗi người dân, cùng nhau chung tay xây dựng một môi trường sáng – xanh – sạch./.

Cao Phương Thanh - Hội LHPN thị xã Hương Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
“60 PHÚT SẠCH NHÀ, ĐẸP NGÕ” SÁNG CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN CỦA CÁC CẤP HỘI LHPN THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ
Ngày cập nhật 19/03/2019

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 của UBND thị xã Hương Thuỷ về việc triển khai thực hiện Đề án “Ngày chủ nhật xanh” trên địa bàn thị xã Hương Thuỷ; Kế hoạch số 132/KH-BTV ngày 06 tháng 3 năm 2019 của BTV Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Đề án “Ngày chủ nhật xanh”, sáng ngày 17/3/2019 cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp Hội LHPN thị xã Hương Thuỷ đã tích cực, hăng hái tham gia chương trình sáng chủ nhật “60  phút sạch nhà, đẹp ngõ”, đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm trên 37 tuyến đường , trồng hoa tại 11 tuyến đường với 735 chị tham gia, treo 22 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các địa điểm. Điều quan trọng nhất mà chương trình sáng chủ nhật “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ” muốn hướng đến là tạo thói quen chung tay bảo vệ môi trường trong mỗi người dân, cùng nhau chung tay xây dựng một môi trường sáng – xanh – sạch./.

Cao Phương Thanh - Hội LHPN thị xã Hương Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
“60 PHÚT SẠCH NHÀ, ĐẸP NGÕ” SÁNG CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN CỦA CÁC CẤP HỘI LHPN THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ
Ngày cập nhật 19/03/2019

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 của UBND thị xã Hương Thuỷ về việc triển khai thực hiện Đề án “Ngày chủ nhật xanh” trên địa bàn thị xã Hương Thuỷ; Kế hoạch số 132/KH-BTV ngày 06 tháng 3 năm 2019 của BTV Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Đề án “Ngày chủ nhật xanh”, sáng ngày 17/3/2019 cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp Hội LHPN thị xã Hương Thuỷ đã tích cực, hăng hái tham gia chương trình sáng chủ nhật “60  phút sạch nhà, đẹp ngõ”, đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm trên 37 tuyến đường , trồng hoa tại 11 tuyến đường với 735 chị tham gia, treo 22 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các địa điểm. Điều quan trọng nhất mà chương trình sáng chủ nhật “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ” muốn hướng đến là tạo thói quen chung tay bảo vệ môi trường trong mỗi người dân, cùng nhau chung tay xây dựng một môi trường sáng – xanh – sạch./.

Cao Phương Thanh - Hội LHPN thị xã Hương Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
“60 PHÚT SẠCH NHÀ, ĐẸP NGÕ” SÁNG CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN CỦA CÁC CẤP HỘI LHPN THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ
Ngày cập nhật 19/03/2019

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 của UBND thị xã Hương Thuỷ về việc triển khai thực hiện Đề án “Ngày chủ nhật xanh” trên địa bàn thị xã Hương Thuỷ; Kế hoạch số 132/KH-BTV ngày 06 tháng 3 năm 2019 của BTV Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Đề án “Ngày chủ nhật xanh”, sáng ngày 17/3/2019 cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp Hội LHPN thị xã Hương Thuỷ đã tích cực, hăng hái tham gia chương trình sáng chủ nhật “60  phút sạch nhà, đẹp ngõ”, đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm trên 37 tuyến đường , trồng hoa tại 11 tuyến đường với 735 chị tham gia, treo 22 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các địa điểm. Điều quan trọng nhất mà chương trình sáng chủ nhật “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ” muốn hướng đến là tạo thói quen chung tay bảo vệ môi trường trong mỗi người dân, cùng nhau chung tay xây dựng một môi trường sáng – xanh – sạch./.

Cao Phương Thanh - Hội LHPN thị xã Hương Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
“60 PHÚT SẠCH NHÀ, ĐẸP NGÕ” SÁNG CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN CỦA CÁC CẤP HỘI LHPN THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ
Ngày cập nhật 19/03/2019

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 của UBND thị xã Hương Thuỷ về việc triển khai thực hiện Đề án “Ngày chủ nhật xanh” trên địa bàn thị xã Hương Thuỷ; Kế hoạch số 132/KH-BTV ngày 06 tháng 3 năm 2019 của BTV Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Đề án “Ngày chủ nhật xanh”, sáng ngày 17/3/2019 cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp Hội LHPN thị xã Hương Thuỷ đã tích cực, hăng hái tham gia chương trình sáng chủ nhật “60  phút sạch nhà, đẹp ngõ”, đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm trên 37 tuyến đường , trồng hoa tại 11 tuyến đường với 735 chị tham gia, treo 22 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các địa điểm. Điều quan trọng nhất mà chương trình sáng chủ nhật “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ” muốn hướng đến là tạo thói quen chung tay bảo vệ môi trường trong mỗi người dân, cùng nhau chung tay xây dựng một môi trường sáng – xanh – sạch./.

Cao Phương Thanh - Hội LHPN thị xã Hương Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.211.118
Truy cập hiện tại 595 khách