Tìm kiếm
Tin chinh 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ
 3/12/2019 11:54:44 AM
Phát động gây quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, trao quà cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn… là những hoạt động thiết thực được cấp hội phụ nữ ở thị xã Hương Thủy tổ chức trong dịp 8/3.
 

Chi hội Phụ nữ tổ 11, phường Thủy Phương phát động quy gẫy "Mái ấm tình thương" hỗ trợ phụ nữ nghèo

Song song với các hoạt động văn hóa, văn nghệ như: Hội thi “Tiếng hát nữ sinh”, “Bữa cơm gia đình”, “Phụ nữ duyên dáng, tài năng”…, ban tổ chức đã lồng ghép tuyên truyền về phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em, kiên quyết đấu tranh phòng chống và đẩy lùi nạn bạo hành và tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Cũng trong dịp này, các đơn vị đã trao hàng trăm suất quà cho con em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; phát động gây quỹ “Mái ấm tình thương” để hỗ trợ phụ nữ nghèo.
 
Phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, thời gian qua, hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã đã đoàn kết, năng động, sáng tạo và có những đóng góp tích cực trong công tác hội cũng như phong trào phụ nữ, góp phần cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Thanh Đoàn
       
Các tin khác
  
Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ
Ngày cập nhật 12/03/2019
Phát động gây quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, trao quà cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn… là những hoạt động thiết thực được cấp hội phụ nữ ở thị xã Hương Thủy tổ chức trong dịp 8/3.
 

Chi hội Phụ nữ tổ 11, phường Thủy Phương phát động quy gẫy "Mái ấm tình thương" hỗ trợ phụ nữ nghèo

Song song với các hoạt động văn hóa, văn nghệ như: Hội thi “Tiếng hát nữ sinh”, “Bữa cơm gia đình”, “Phụ nữ duyên dáng, tài năng”…, ban tổ chức đã lồng ghép tuyên truyền về phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em, kiên quyết đấu tranh phòng chống và đẩy lùi nạn bạo hành và tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Cũng trong dịp này, các đơn vị đã trao hàng trăm suất quà cho con em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; phát động gây quỹ “Mái ấm tình thương” để hỗ trợ phụ nữ nghèo.
 
Phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, thời gian qua, hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã đã đoàn kết, năng động, sáng tạo và có những đóng góp tích cực trong công tác hội cũng như phong trào phụ nữ, góp phần cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ
Ngày cập nhật 12/03/2019
Phát động gây quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, trao quà cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn… là những hoạt động thiết thực được cấp hội phụ nữ ở thị xã Hương Thủy tổ chức trong dịp 8/3.
 

Chi hội Phụ nữ tổ 11, phường Thủy Phương phát động quy gẫy "Mái ấm tình thương" hỗ trợ phụ nữ nghèo

Song song với các hoạt động văn hóa, văn nghệ như: Hội thi “Tiếng hát nữ sinh”, “Bữa cơm gia đình”, “Phụ nữ duyên dáng, tài năng”…, ban tổ chức đã lồng ghép tuyên truyền về phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em, kiên quyết đấu tranh phòng chống và đẩy lùi nạn bạo hành và tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Cũng trong dịp này, các đơn vị đã trao hàng trăm suất quà cho con em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; phát động gây quỹ “Mái ấm tình thương” để hỗ trợ phụ nữ nghèo.
 
Phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, thời gian qua, hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã đã đoàn kết, năng động, sáng tạo và có những đóng góp tích cực trong công tác hội cũng như phong trào phụ nữ, góp phần cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ
Ngày cập nhật 12/03/2019
Phát động gây quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, trao quà cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn… là những hoạt động thiết thực được cấp hội phụ nữ ở thị xã Hương Thủy tổ chức trong dịp 8/3.
 

Chi hội Phụ nữ tổ 11, phường Thủy Phương phát động quy gẫy "Mái ấm tình thương" hỗ trợ phụ nữ nghèo

Song song với các hoạt động văn hóa, văn nghệ như: Hội thi “Tiếng hát nữ sinh”, “Bữa cơm gia đình”, “Phụ nữ duyên dáng, tài năng”…, ban tổ chức đã lồng ghép tuyên truyền về phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em, kiên quyết đấu tranh phòng chống và đẩy lùi nạn bạo hành và tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Cũng trong dịp này, các đơn vị đã trao hàng trăm suất quà cho con em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; phát động gây quỹ “Mái ấm tình thương” để hỗ trợ phụ nữ nghèo.
 
Phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, thời gian qua, hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã đã đoàn kết, năng động, sáng tạo và có những đóng góp tích cực trong công tác hội cũng như phong trào phụ nữ, góp phần cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ
Ngày cập nhật 12/03/2019
Phát động gây quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, trao quà cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn… là những hoạt động thiết thực được cấp hội phụ nữ ở thị xã Hương Thủy tổ chức trong dịp 8/3.
 

Chi hội Phụ nữ tổ 11, phường Thủy Phương phát động quy gẫy "Mái ấm tình thương" hỗ trợ phụ nữ nghèo

Song song với các hoạt động văn hóa, văn nghệ như: Hội thi “Tiếng hát nữ sinh”, “Bữa cơm gia đình”, “Phụ nữ duyên dáng, tài năng”…, ban tổ chức đã lồng ghép tuyên truyền về phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em, kiên quyết đấu tranh phòng chống và đẩy lùi nạn bạo hành và tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Cũng trong dịp này, các đơn vị đã trao hàng trăm suất quà cho con em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; phát động gây quỹ “Mái ấm tình thương” để hỗ trợ phụ nữ nghèo.
 
Phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, thời gian qua, hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã đã đoàn kết, năng động, sáng tạo và có những đóng góp tích cực trong công tác hội cũng như phong trào phụ nữ, góp phần cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ
Ngày cập nhật 12/03/2019
Phát động gây quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, trao quà cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn… là những hoạt động thiết thực được cấp hội phụ nữ ở thị xã Hương Thủy tổ chức trong dịp 8/3.
 

Chi hội Phụ nữ tổ 11, phường Thủy Phương phát động quy gẫy "Mái ấm tình thương" hỗ trợ phụ nữ nghèo

Song song với các hoạt động văn hóa, văn nghệ như: Hội thi “Tiếng hát nữ sinh”, “Bữa cơm gia đình”, “Phụ nữ duyên dáng, tài năng”…, ban tổ chức đã lồng ghép tuyên truyền về phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em, kiên quyết đấu tranh phòng chống và đẩy lùi nạn bạo hành và tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Cũng trong dịp này, các đơn vị đã trao hàng trăm suất quà cho con em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; phát động gây quỹ “Mái ấm tình thương” để hỗ trợ phụ nữ nghèo.
 
Phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, thời gian qua, hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã đã đoàn kết, năng động, sáng tạo và có những đóng góp tích cực trong công tác hội cũng như phong trào phụ nữ, góp phần cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ
Ngày cập nhật 12/03/2019
Phát động gây quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, trao quà cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn… là những hoạt động thiết thực được cấp hội phụ nữ ở thị xã Hương Thủy tổ chức trong dịp 8/3.
 

Chi hội Phụ nữ tổ 11, phường Thủy Phương phát động quy gẫy "Mái ấm tình thương" hỗ trợ phụ nữ nghèo

Song song với các hoạt động văn hóa, văn nghệ như: Hội thi “Tiếng hát nữ sinh”, “Bữa cơm gia đình”, “Phụ nữ duyên dáng, tài năng”…, ban tổ chức đã lồng ghép tuyên truyền về phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em, kiên quyết đấu tranh phòng chống và đẩy lùi nạn bạo hành và tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Cũng trong dịp này, các đơn vị đã trao hàng trăm suất quà cho con em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; phát động gây quỹ “Mái ấm tình thương” để hỗ trợ phụ nữ nghèo.
 
Phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, thời gian qua, hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã đã đoàn kết, năng động, sáng tạo và có những đóng góp tích cực trong công tác hội cũng như phong trào phụ nữ, góp phần cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.250.901
Truy cập hiện tại 96 khách