Tìm kiếm
Tin chinh 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Hành động để Hương Thủy thêm xanh - sạch - sáng
 3/5/2019 3:58:10 PM

Đó là chủ đề Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2019 do Thị đoàn Hương Thủy tổ chức sáng 3/3 tại xã Dương Hòa, thu hút hơn 300 đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia. Lãnh đạo thị xã đến dự có đồng chí Phan Văn Tư, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Dâng hương tại Bia chiến tích Dương Hòa trước lễ ra quân

Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ Hương Thủy sẽ triển khai, thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, như: Tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tư vấn định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm; xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn… 

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Phan Văn Tư nhấn mạnh, Tháng Thanh niên năm 2019 diễn ra đúng vào thời điểm toàn tỉnh tập trung thực hiện Đề án "Ngày Chủ nhật xanh", vì vậy, bên cạnh các hoạt động được triển khai, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, tích cực tham gia các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, nhất là chương trình “Sáng Chủ nhật - 60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”, góp phần chung tay “Hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”.

Sau lễ phát động, các lực lương tham gia tiến hành dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường trung tâm, khu vực chợ Dương Hòa; sửa chữa điểm vui chơi, sinh hoạt, cải tạo vườn rau cho thiếu nhi; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách... 
 
 
 

 

Thanh Đoàn
       
Các tin khác
  
Hành động để Hương Thủy thêm xanh - sạch - sáng
Ngày cập nhật 05/03/2019

Đó là chủ đề Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2019 do Thị đoàn Hương Thủy tổ chức sáng 3/3 tại xã Dương Hòa, thu hút hơn 300 đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia. Lãnh đạo thị xã đến dự có đồng chí Phan Văn Tư, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Dâng hương tại Bia chiến tích Dương Hòa trước lễ ra quân

Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ Hương Thủy sẽ triển khai, thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, như: Tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tư vấn định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm; xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn… 

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Phan Văn Tư nhấn mạnh, Tháng Thanh niên năm 2019 diễn ra đúng vào thời điểm toàn tỉnh tập trung thực hiện Đề án "Ngày Chủ nhật xanh", vì vậy, bên cạnh các hoạt động được triển khai, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, tích cực tham gia các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, nhất là chương trình “Sáng Chủ nhật - 60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”, góp phần chung tay “Hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”.

Sau lễ phát động, các lực lương tham gia tiến hành dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường trung tâm, khu vực chợ Dương Hòa; sửa chữa điểm vui chơi, sinh hoạt, cải tạo vườn rau cho thiếu nhi; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách... 
 
 
 

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hành động để Hương Thủy thêm xanh - sạch - sáng
Ngày cập nhật 05/03/2019

Đó là chủ đề Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2019 do Thị đoàn Hương Thủy tổ chức sáng 3/3 tại xã Dương Hòa, thu hút hơn 300 đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia. Lãnh đạo thị xã đến dự có đồng chí Phan Văn Tư, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Dâng hương tại Bia chiến tích Dương Hòa trước lễ ra quân

Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ Hương Thủy sẽ triển khai, thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, như: Tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tư vấn định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm; xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn… 

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Phan Văn Tư nhấn mạnh, Tháng Thanh niên năm 2019 diễn ra đúng vào thời điểm toàn tỉnh tập trung thực hiện Đề án "Ngày Chủ nhật xanh", vì vậy, bên cạnh các hoạt động được triển khai, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, tích cực tham gia các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, nhất là chương trình “Sáng Chủ nhật - 60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”, góp phần chung tay “Hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”.

Sau lễ phát động, các lực lương tham gia tiến hành dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường trung tâm, khu vực chợ Dương Hòa; sửa chữa điểm vui chơi, sinh hoạt, cải tạo vườn rau cho thiếu nhi; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách... 
 
 
 

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hành động để Hương Thủy thêm xanh - sạch - sáng
Ngày cập nhật 05/03/2019

Đó là chủ đề Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2019 do Thị đoàn Hương Thủy tổ chức sáng 3/3 tại xã Dương Hòa, thu hút hơn 300 đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia. Lãnh đạo thị xã đến dự có đồng chí Phan Văn Tư, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Dâng hương tại Bia chiến tích Dương Hòa trước lễ ra quân

Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ Hương Thủy sẽ triển khai, thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, như: Tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tư vấn định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm; xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn… 

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Phan Văn Tư nhấn mạnh, Tháng Thanh niên năm 2019 diễn ra đúng vào thời điểm toàn tỉnh tập trung thực hiện Đề án "Ngày Chủ nhật xanh", vì vậy, bên cạnh các hoạt động được triển khai, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, tích cực tham gia các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, nhất là chương trình “Sáng Chủ nhật - 60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”, góp phần chung tay “Hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”.

Sau lễ phát động, các lực lương tham gia tiến hành dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường trung tâm, khu vực chợ Dương Hòa; sửa chữa điểm vui chơi, sinh hoạt, cải tạo vườn rau cho thiếu nhi; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách... 
 
 
 

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hành động để Hương Thủy thêm xanh - sạch - sáng
Ngày cập nhật 05/03/2019

Đó là chủ đề Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2019 do Thị đoàn Hương Thủy tổ chức sáng 3/3 tại xã Dương Hòa, thu hút hơn 300 đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia. Lãnh đạo thị xã đến dự có đồng chí Phan Văn Tư, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Dâng hương tại Bia chiến tích Dương Hòa trước lễ ra quân

Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ Hương Thủy sẽ triển khai, thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, như: Tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tư vấn định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm; xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn… 

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Phan Văn Tư nhấn mạnh, Tháng Thanh niên năm 2019 diễn ra đúng vào thời điểm toàn tỉnh tập trung thực hiện Đề án "Ngày Chủ nhật xanh", vì vậy, bên cạnh các hoạt động được triển khai, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, tích cực tham gia các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, nhất là chương trình “Sáng Chủ nhật - 60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”, góp phần chung tay “Hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”.

Sau lễ phát động, các lực lương tham gia tiến hành dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường trung tâm, khu vực chợ Dương Hòa; sửa chữa điểm vui chơi, sinh hoạt, cải tạo vườn rau cho thiếu nhi; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách... 
 
 
 

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hành động để Hương Thủy thêm xanh - sạch - sáng
Ngày cập nhật 05/03/2019

Đó là chủ đề Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2019 do Thị đoàn Hương Thủy tổ chức sáng 3/3 tại xã Dương Hòa, thu hút hơn 300 đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia. Lãnh đạo thị xã đến dự có đồng chí Phan Văn Tư, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Dâng hương tại Bia chiến tích Dương Hòa trước lễ ra quân

Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ Hương Thủy sẽ triển khai, thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, như: Tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tư vấn định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm; xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn… 

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Phan Văn Tư nhấn mạnh, Tháng Thanh niên năm 2019 diễn ra đúng vào thời điểm toàn tỉnh tập trung thực hiện Đề án "Ngày Chủ nhật xanh", vì vậy, bên cạnh các hoạt động được triển khai, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, tích cực tham gia các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, nhất là chương trình “Sáng Chủ nhật - 60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”, góp phần chung tay “Hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”.

Sau lễ phát động, các lực lương tham gia tiến hành dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường trung tâm, khu vực chợ Dương Hòa; sửa chữa điểm vui chơi, sinh hoạt, cải tạo vườn rau cho thiếu nhi; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách... 
 
 
 

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hành động để Hương Thủy thêm xanh - sạch - sáng
Ngày cập nhật 05/03/2019

Đó là chủ đề Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2019 do Thị đoàn Hương Thủy tổ chức sáng 3/3 tại xã Dương Hòa, thu hút hơn 300 đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia. Lãnh đạo thị xã đến dự có đồng chí Phan Văn Tư, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Dâng hương tại Bia chiến tích Dương Hòa trước lễ ra quân

Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ Hương Thủy sẽ triển khai, thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, như: Tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tư vấn định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm; xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn… 

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Phan Văn Tư nhấn mạnh, Tháng Thanh niên năm 2019 diễn ra đúng vào thời điểm toàn tỉnh tập trung thực hiện Đề án "Ngày Chủ nhật xanh", vì vậy, bên cạnh các hoạt động được triển khai, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, tích cực tham gia các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, nhất là chương trình “Sáng Chủ nhật - 60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”, góp phần chung tay “Hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”.

Sau lễ phát động, các lực lương tham gia tiến hành dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường trung tâm, khu vực chợ Dương Hòa; sửa chữa điểm vui chơi, sinh hoạt, cải tạo vườn rau cho thiếu nhi; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách... 
 
 
 

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.214.162
Truy cập hiện tại 522 khách