Tìm kiếm
Tin chinh 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Gặp mặt, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ
 2/19/2019 10:40:36 AM

Nhằm động viên các thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ, các địa phương trên địa bàn thị xã Hương Thủy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: giao lưu văn nghệ, gặp mặt tặng quà, nói chuyện truyền thống...

Lãnh đạo xã Thủy Bằng tặng quà cho các thanh niên nhập ngũ năm 2019

Tại các buổi gặp mặt, lãnh đạo địa phương đã động viên, giao nhiệm vụ cho các thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ. Đồng thời căn dặn các thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Năm 2019, thị xã Hương Thủy có 152 thanh niên lên đường nhập ngũ. Để đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng gọi công dân nhập ngũ, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ Quân sự, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã và các xã, phường đã tiến hành rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ, công khai, công bằng và đúng đối tượng. 
 
Thanh Đoàn
       
Các tin khác
  
Gặp mặt, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ
Ngày cập nhật 19/02/2019

Nhằm động viên các thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ, các địa phương trên địa bàn thị xã Hương Thủy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: giao lưu văn nghệ, gặp mặt tặng quà, nói chuyện truyền thống...

Lãnh đạo xã Thủy Bằng tặng quà cho các thanh niên nhập ngũ năm 2019

Tại các buổi gặp mặt, lãnh đạo địa phương đã động viên, giao nhiệm vụ cho các thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ. Đồng thời căn dặn các thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Năm 2019, thị xã Hương Thủy có 152 thanh niên lên đường nhập ngũ. Để đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng gọi công dân nhập ngũ, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ Quân sự, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã và các xã, phường đã tiến hành rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ, công khai, công bằng và đúng đối tượng. 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Gặp mặt, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ
Ngày cập nhật 19/02/2019

Nhằm động viên các thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ, các địa phương trên địa bàn thị xã Hương Thủy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: giao lưu văn nghệ, gặp mặt tặng quà, nói chuyện truyền thống...

Lãnh đạo xã Thủy Bằng tặng quà cho các thanh niên nhập ngũ năm 2019

Tại các buổi gặp mặt, lãnh đạo địa phương đã động viên, giao nhiệm vụ cho các thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ. Đồng thời căn dặn các thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Năm 2019, thị xã Hương Thủy có 152 thanh niên lên đường nhập ngũ. Để đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng gọi công dân nhập ngũ, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ Quân sự, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã và các xã, phường đã tiến hành rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ, công khai, công bằng và đúng đối tượng. 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Gặp mặt, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ
Ngày cập nhật 19/02/2019

Nhằm động viên các thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ, các địa phương trên địa bàn thị xã Hương Thủy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: giao lưu văn nghệ, gặp mặt tặng quà, nói chuyện truyền thống...

Lãnh đạo xã Thủy Bằng tặng quà cho các thanh niên nhập ngũ năm 2019

Tại các buổi gặp mặt, lãnh đạo địa phương đã động viên, giao nhiệm vụ cho các thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ. Đồng thời căn dặn các thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Năm 2019, thị xã Hương Thủy có 152 thanh niên lên đường nhập ngũ. Để đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng gọi công dân nhập ngũ, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ Quân sự, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã và các xã, phường đã tiến hành rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ, công khai, công bằng và đúng đối tượng. 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Gặp mặt, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ
Ngày cập nhật 19/02/2019

Nhằm động viên các thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ, các địa phương trên địa bàn thị xã Hương Thủy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: giao lưu văn nghệ, gặp mặt tặng quà, nói chuyện truyền thống...

Lãnh đạo xã Thủy Bằng tặng quà cho các thanh niên nhập ngũ năm 2019

Tại các buổi gặp mặt, lãnh đạo địa phương đã động viên, giao nhiệm vụ cho các thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ. Đồng thời căn dặn các thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Năm 2019, thị xã Hương Thủy có 152 thanh niên lên đường nhập ngũ. Để đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng gọi công dân nhập ngũ, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ Quân sự, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã và các xã, phường đã tiến hành rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ, công khai, công bằng và đúng đối tượng. 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Gặp mặt, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ
Ngày cập nhật 19/02/2019

Nhằm động viên các thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ, các địa phương trên địa bàn thị xã Hương Thủy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: giao lưu văn nghệ, gặp mặt tặng quà, nói chuyện truyền thống...

Lãnh đạo xã Thủy Bằng tặng quà cho các thanh niên nhập ngũ năm 2019

Tại các buổi gặp mặt, lãnh đạo địa phương đã động viên, giao nhiệm vụ cho các thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ. Đồng thời căn dặn các thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Năm 2019, thị xã Hương Thủy có 152 thanh niên lên đường nhập ngũ. Để đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng gọi công dân nhập ngũ, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ Quân sự, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã và các xã, phường đã tiến hành rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ, công khai, công bằng và đúng đối tượng. 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Gặp mặt, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ
Ngày cập nhật 19/02/2019

Nhằm động viên các thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ, các địa phương trên địa bàn thị xã Hương Thủy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: giao lưu văn nghệ, gặp mặt tặng quà, nói chuyện truyền thống...

Lãnh đạo xã Thủy Bằng tặng quà cho các thanh niên nhập ngũ năm 2019

Tại các buổi gặp mặt, lãnh đạo địa phương đã động viên, giao nhiệm vụ cho các thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ. Đồng thời căn dặn các thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Năm 2019, thị xã Hương Thủy có 152 thanh niên lên đường nhập ngũ. Để đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng gọi công dân nhập ngũ, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ Quân sự, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã và các xã, phường đã tiến hành rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ, công khai, công bằng và đúng đối tượng. 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.216.406
Truy cập hiện tại 487 khách