Tìm kiếm
Tin chinh 2016
Quay lại12345Xem tiếp
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TƯ PHÁP
 4/18/2011 9:34:54 AM

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TƯ PHÁP

I

Lĩnh vực Tư pháp

1.                

Thay đổi hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

2.                

Cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

3.                

Xác định lại dân tộc

4.                

Xác định lại giới tính

5.                

Bổ sung hộ tịch

6.                

Điều chỉnh hộ tịch

7.                

Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

8.                

Cấp lại bản chính Giấy khai sinh

9.                

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

10.            

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản có tính chất song ngữ

11.            

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, bộ hồ sơ cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài

12.            

Chứng thực các chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

13.            

Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

14.            

Chứng thực điểm chỉ trong văn bản, giấy tờ bằng tiếng nước ngoài

15.            

Chứng thực văn bản khai nhận di sản

16.            

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản

17.            

Chứng thực hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở đô thị

18.            

Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở đô thị

19.            

Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở đô thị

20.            

Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở đô thị

21.            

Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở đô thị

22.            

Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở đô thị

23.            

Chứng thực hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở đô thị

24.            

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng

25.            

Chứng thực văn bản thừa kế tài sản gắn liền với đất ở đô thị

26.            

Xác nhận việc sổ đăng ký hộ tịch không còn lưu giữ

27.            

Thu hồi và hủy bỏ các giấy tờ hộ tịch do UBND cấp xã cấp trái quy định của pháp luật

28.            

Giải quyết khiếu nại việc từ chối chứng thực không đúng với quy định của pháp luật

       
  
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TƯ PHÁP
Ngày cập nhật 18/04/2011

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TƯ PHÁP

I

Lĩnh vực Tư pháp

1.                

Thay đổi hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

2.                

Cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

3.                

Xác định lại dân tộc

4.                

Xác định lại giới tính

5.                

Bổ sung hộ tịch

6.                

Điều chỉnh hộ tịch

7.                

Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

8.                

Cấp lại bản chính Giấy khai sinh

9.                

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

10.            

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản có tính chất song ngữ

11.            

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, bộ hồ sơ cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài

12.            

Chứng thực các chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

13.            

Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

14.            

Chứng thực điểm chỉ trong văn bản, giấy tờ bằng tiếng nước ngoài

15.            

Chứng thực văn bản khai nhận di sản

16.            

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản

17.            

Chứng thực hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở đô thị

18.            

Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở đô thị

19.            

Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở đô thị

20.            

Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở đô thị

21.            

Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở đô thị

22.            

Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở đô thị

23.            

Chứng thực hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở đô thị

24.            

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng

25.            

Chứng thực văn bản thừa kế tài sản gắn liền với đất ở đô thị

26.            

Xác nhận việc sổ đăng ký hộ tịch không còn lưu giữ

27.            

Thu hồi và hủy bỏ các giấy tờ hộ tịch do UBND cấp xã cấp trái quy định của pháp luật

28.            

Giải quyết khiếu nại việc từ chối chứng thực không đúng với quy định của pháp luật

Xem tin theo ngày  
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TƯ PHÁP
Ngày cập nhật 18/04/2011

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TƯ PHÁP

I

Lĩnh vực Tư pháp

1.                

Thay đổi hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

2.                

Cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

3.                

Xác định lại dân tộc

4.                

Xác định lại giới tính

5.                

Bổ sung hộ tịch

6.                

Điều chỉnh hộ tịch

7.                

Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

8.                

Cấp lại bản chính Giấy khai sinh

9.                

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

10.            

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản có tính chất song ngữ

11.            

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, bộ hồ sơ cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài

12.            

Chứng thực các chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

13.            

Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

14.            

Chứng thực điểm chỉ trong văn bản, giấy tờ bằng tiếng nước ngoài

15.            

Chứng thực văn bản khai nhận di sản

16.            

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản

17.            

Chứng thực hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở đô thị

18.            

Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở đô thị

19.            

Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở đô thị

20.            

Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở đô thị

21.            

Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở đô thị

22.            

Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở đô thị

23.            

Chứng thực hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở đô thị

24.            

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng

25.            

Chứng thực văn bản thừa kế tài sản gắn liền với đất ở đô thị

26.            

Xác nhận việc sổ đăng ký hộ tịch không còn lưu giữ

27.            

Thu hồi và hủy bỏ các giấy tờ hộ tịch do UBND cấp xã cấp trái quy định của pháp luật

28.            

Giải quyết khiếu nại việc từ chối chứng thực không đúng với quy định của pháp luật

Xem tin theo ngày  
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TƯ PHÁP
Ngày cập nhật 18/04/2011

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TƯ PHÁP

I

Lĩnh vực Tư pháp

1.                

Thay đổi hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

2.                

Cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

3.                

Xác định lại dân tộc

4.                

Xác định lại giới tính

5.                

Bổ sung hộ tịch

6.                

Điều chỉnh hộ tịch

7.                

Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

8.                

Cấp lại bản chính Giấy khai sinh

9.                

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

10.            

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản có tính chất song ngữ

11.            

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, bộ hồ sơ cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài

12.            

Chứng thực các chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

13.            

Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

14.            

Chứng thực điểm chỉ trong văn bản, giấy tờ bằng tiếng nước ngoài

15.            

Chứng thực văn bản khai nhận di sản

16.            

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản

17.            

Chứng thực hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở đô thị

18.            

Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở đô thị

19.            

Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở đô thị

20.            

Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở đô thị

21.            

Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở đô thị

22.            

Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở đô thị

23.            

Chứng thực hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở đô thị

24.            

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng

25.            

Chứng thực văn bản thừa kế tài sản gắn liền với đất ở đô thị

26.            

Xác nhận việc sổ đăng ký hộ tịch không còn lưu giữ

27.            

Thu hồi và hủy bỏ các giấy tờ hộ tịch do UBND cấp xã cấp trái quy định của pháp luật

28.            

Giải quyết khiếu nại việc từ chối chứng thực không đúng với quy định của pháp luật

Xem tin theo ngày  
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TƯ PHÁP
Ngày cập nhật 18/04/2011

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TƯ PHÁP

I

Lĩnh vực Tư pháp

1.                

Thay đổi hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

2.                

Cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

3.                

Xác định lại dân tộc

4.                

Xác định lại giới tính

5.                

Bổ sung hộ tịch

6.                

Điều chỉnh hộ tịch

7.                

Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

8.                

Cấp lại bản chính Giấy khai sinh

9.                

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

10.            

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản có tính chất song ngữ

11.            

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, bộ hồ sơ cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài

12.            

Chứng thực các chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

13.            

Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

14.            

Chứng thực điểm chỉ trong văn bản, giấy tờ bằng tiếng nước ngoài

15.            

Chứng thực văn bản khai nhận di sản

16.            

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản

17.            

Chứng thực hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở đô thị

18.            

Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở đô thị

19.            

Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở đô thị

20.            

Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở đô thị

21.            

Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở đô thị

22.            

Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở đô thị

23.            

Chứng thực hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở đô thị

24.            

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng

25.            

Chứng thực văn bản thừa kế tài sản gắn liền với đất ở đô thị

26.            

Xác nhận việc sổ đăng ký hộ tịch không còn lưu giữ

27.            

Thu hồi và hủy bỏ các giấy tờ hộ tịch do UBND cấp xã cấp trái quy định của pháp luật

28.            

Giải quyết khiếu nại việc từ chối chứng thực không đúng với quy định của pháp luật

Xem tin theo ngày  
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TƯ PHÁP
Ngày cập nhật 18/04/2011

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TƯ PHÁP

I

Lĩnh vực Tư pháp

1.                

Thay đổi hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

2.                

Cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

3.                

Xác định lại dân tộc

4.                

Xác định lại giới tính

5.                

Bổ sung hộ tịch

6.                

Điều chỉnh hộ tịch

7.                

Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

8.                

Cấp lại bản chính Giấy khai sinh

9.                

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

10.            

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản có tính chất song ngữ

11.            

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, bộ hồ sơ cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài

12.            

Chứng thực các chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

13.            

Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

14.            

Chứng thực điểm chỉ trong văn bản, giấy tờ bằng tiếng nước ngoài

15.            

Chứng thực văn bản khai nhận di sản

16.            

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản

17.            

Chứng thực hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở đô thị

18.            

Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở đô thị

19.            

Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở đô thị

20.            

Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở đô thị

21.            

Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở đô thị

22.            

Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở đô thị

23.            

Chứng thực hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở đô thị

24.            

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng

25.            

Chứng thực văn bản thừa kế tài sản gắn liền với đất ở đô thị

26.            

Xác nhận việc sổ đăng ký hộ tịch không còn lưu giữ

27.            

Thu hồi và hủy bỏ các giấy tờ hộ tịch do UBND cấp xã cấp trái quy định của pháp luật

28.            

Giải quyết khiếu nại việc từ chối chứng thực không đúng với quy định của pháp luật

Xem tin theo ngày  
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TƯ PHÁP
Ngày cập nhật 18/04/2011

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TƯ PHÁP

I

Lĩnh vực Tư pháp

1.                

Thay đổi hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

2.                

Cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

3.                

Xác định lại dân tộc

4.                

Xác định lại giới tính

5.                

Bổ sung hộ tịch

6.                

Điều chỉnh hộ tịch

7.                

Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

8.                

Cấp lại bản chính Giấy khai sinh

9.                

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

10.            

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản có tính chất song ngữ

11.            

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, bộ hồ sơ cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài

12.            

Chứng thực các chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

13.            

Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

14.            

Chứng thực điểm chỉ trong văn bản, giấy tờ bằng tiếng nước ngoài

15.            

Chứng thực văn bản khai nhận di sản

16.            

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản

17.            

Chứng thực hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở đô thị

18.            

Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở đô thị

19.            

Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở đô thị

20.            

Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở đô thị

21.            

Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở đô thị

22.            

Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở đô thị

23.            

Chứng thực hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở đô thị

24.            

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng

25.            

Chứng thực văn bản thừa kế tài sản gắn liền với đất ở đô thị

26.            

Xác nhận việc sổ đăng ký hộ tịch không còn lưu giữ

27.            

Thu hồi và hủy bỏ các giấy tờ hộ tịch do UBND cấp xã cấp trái quy định của pháp luật

28.            

Giải quyết khiếu nại việc từ chối chứng thực không đúng với quy định của pháp luật

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.110.676
Truy cập hiện tại 32 khách