Tìm kiếm
Tin chinh 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Thơ: Lời ru Cầu Ngói...
 3/25/2019 5:16:34 PM

“Ai về Cầu Ngói Thanh Toàn

Cho em về với một đoàn cho vui”

 

À ơi... Câu hát ngọt bùi

Lời ru của mẹ - một thời tuổi thơ

 

Thanh Toàn - cầu nối đôi bờ

Sông xanh Như Ý riêng chờ đợi ai...

 

Chợ chiều nghiêng một bờ vai

Mà cau không thắm trầu phai mất rồi

 

Ai đi mô rứa đông người

Nhịp cầu cong... gánh nụ cười sang sông

 

Thả ngày xưa mãi bềnh bồng

Câu thơ Cầu Ngói... nặng lòng đầy vơi

 

Tôi đi - mưa nắng cuộc đời

Lời ru Cầu Ngói - đẫm lời tháng năm!

Thủy Thanh, 3/2013

 Xuân Hậu

 

 

                   

 

Tôi về giữa Huế mùa Xuân…

Tôi về giữa Huế mùa Xuân

Nghe đất trời

Tiếng... Bâng khuâng gọi mùa!

 

Mãi theo cùng một câu đùa

Bao năm

Mà ngỡ như vừa đây thôi...

 

Nợ nần nhau, chốn chợ đời

Anh chắc là lỗ

Em lời nhiều không?

 

Để ngày xưa cứ bềnh bồng

Câu thơ vẫn cũ

Giữa dòng thời gian...

 

Tôi về giữa Huế mùa Xuân

Bài thơ

Gieo tứ lỗi vần... Yêu thương!

                           Xuân Hậu

 

 

                   

 

Mắt biếc mùa Xuân...

Bất ngờ

Tôi gặp ngày xưa

Chiều nay

Trong tiếng giao mùa... Xuân sang!

 

Vẫn in nguyên

Nắng mơ màng

Vẫn e ấp

Cánh mai vàng chào Xuân...

 

Đất trời

Đang thuở giao ban

Ai cong mắt biếc

Mùa sang không lời...

 

Cảm ơn

Xuân với đất trời

Tặng riêng tôi

Ánh mắt cười - Người dưng!

 

                               Xuân Hậu

 

 

Xuân Hậu
       
Các tin khác
  
Thơ: Lời ru Cầu Ngói...
Ngày cập nhật 25/03/2019

“Ai về Cầu Ngói Thanh Toàn

Cho em về với một đoàn cho vui”

 

À ơi... Câu hát ngọt bùi

Lời ru của mẹ - một thời tuổi thơ

 

Thanh Toàn - cầu nối đôi bờ

Sông xanh Như Ý riêng chờ đợi ai...

 

Chợ chiều nghiêng một bờ vai

Mà cau không thắm trầu phai mất rồi

 

Ai đi mô rứa đông người

Nhịp cầu cong... gánh nụ cười sang sông

 

Thả ngày xưa mãi bềnh bồng

Câu thơ Cầu Ngói... nặng lòng đầy vơi

 

Tôi đi - mưa nắng cuộc đời

Lời ru Cầu Ngói - đẫm lời tháng năm!

Thủy Thanh, 3/2013

 Xuân Hậu

 

 

                   

 

Tôi về giữa Huế mùa Xuân…

Tôi về giữa Huế mùa Xuân

Nghe đất trời

Tiếng... Bâng khuâng gọi mùa!

 

Mãi theo cùng một câu đùa

Bao năm

Mà ngỡ như vừa đây thôi...

 

Nợ nần nhau, chốn chợ đời

Anh chắc là lỗ

Em lời nhiều không?

 

Để ngày xưa cứ bềnh bồng

Câu thơ vẫn cũ

Giữa dòng thời gian...

 

Tôi về giữa Huế mùa Xuân

Bài thơ

Gieo tứ lỗi vần... Yêu thương!

                           Xuân Hậu

 

 

                   

 

Mắt biếc mùa Xuân...

Bất ngờ

Tôi gặp ngày xưa

Chiều nay

Trong tiếng giao mùa... Xuân sang!

 

Vẫn in nguyên

Nắng mơ màng

Vẫn e ấp

Cánh mai vàng chào Xuân...

 

Đất trời

Đang thuở giao ban

Ai cong mắt biếc

Mùa sang không lời...

 

Cảm ơn

Xuân với đất trời

Tặng riêng tôi

Ánh mắt cười - Người dưng!

 

                               Xuân Hậu

 

 

Xuân Hậu
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thơ: Lời ru Cầu Ngói...
Ngày cập nhật 25/03/2019

“Ai về Cầu Ngói Thanh Toàn

Cho em về với một đoàn cho vui”

 

À ơi... Câu hát ngọt bùi

Lời ru của mẹ - một thời tuổi thơ

 

Thanh Toàn - cầu nối đôi bờ

Sông xanh Như Ý riêng chờ đợi ai...

 

Chợ chiều nghiêng một bờ vai

Mà cau không thắm trầu phai mất rồi

 

Ai đi mô rứa đông người

Nhịp cầu cong... gánh nụ cười sang sông

 

Thả ngày xưa mãi bềnh bồng

Câu thơ Cầu Ngói... nặng lòng đầy vơi

 

Tôi đi - mưa nắng cuộc đời

Lời ru Cầu Ngói - đẫm lời tháng năm!

Thủy Thanh, 3/2013

 Xuân Hậu

 

 

                   

 

Tôi về giữa Huế mùa Xuân…

Tôi về giữa Huế mùa Xuân

Nghe đất trời

Tiếng... Bâng khuâng gọi mùa!

 

Mãi theo cùng một câu đùa

Bao năm

Mà ngỡ như vừa đây thôi...

 

Nợ nần nhau, chốn chợ đời

Anh chắc là lỗ

Em lời nhiều không?

 

Để ngày xưa cứ bềnh bồng

Câu thơ vẫn cũ

Giữa dòng thời gian...

 

Tôi về giữa Huế mùa Xuân

Bài thơ

Gieo tứ lỗi vần... Yêu thương!

                           Xuân Hậu

 

 

                   

 

Mắt biếc mùa Xuân...

Bất ngờ

Tôi gặp ngày xưa

Chiều nay

Trong tiếng giao mùa... Xuân sang!

 

Vẫn in nguyên

Nắng mơ màng

Vẫn e ấp

Cánh mai vàng chào Xuân...

 

Đất trời

Đang thuở giao ban

Ai cong mắt biếc

Mùa sang không lời...

 

Cảm ơn

Xuân với đất trời

Tặng riêng tôi

Ánh mắt cười - Người dưng!

 

                               Xuân Hậu

 

 

Xuân Hậu
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thơ: Lời ru Cầu Ngói...
Ngày cập nhật 25/03/2019

“Ai về Cầu Ngói Thanh Toàn

Cho em về với một đoàn cho vui”

 

À ơi... Câu hát ngọt bùi

Lời ru của mẹ - một thời tuổi thơ

 

Thanh Toàn - cầu nối đôi bờ

Sông xanh Như Ý riêng chờ đợi ai...

 

Chợ chiều nghiêng một bờ vai

Mà cau không thắm trầu phai mất rồi

 

Ai đi mô rứa đông người

Nhịp cầu cong... gánh nụ cười sang sông

 

Thả ngày xưa mãi bềnh bồ