Tìm kiếm
Tin chinh 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Trao 130 suất quà hỗ trợ người mù, người tàn tật
 12/4/2018 10:40:08 AM

Chiều 28/11, Hội Người mù thị xã Hương Thủy đã tiến hành trao 130 suất quà (do bà Nguyễn Thị Châu, TP. Hồ Chí Minh tài trợ) cho hội viên người mù, người tàn tật trên địa bàn. 

Mỗi suất quà trị giá khoảng 200 nghìn đồng, bao gồm 2 thùng mì tôm và một số thực phẩm thiết yếu khác. Tổng trị giá đợt trao quà lần này hơn 26 triệu đồng. Những phần quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chia sẻ phần nào khó khăn đối với những người yếu thế, giúp họ tự tin vượt qua mặc cảm, vươn lên hòa nhập cộng đồng.
 
Được biết, từ năm 2015 đến nay, cá nhân bà Nguyễn Thị Châu đã hỗ trợ hơn 500 suất quá (trị giá gần 150 triệu đồng) để Hội Người mù thị xã trao cho các hội viên người mù, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã. 
 
Thanh Đoàn
       
Các tin khác
  
Trao 130 suất quà hỗ trợ người mù, người tàn tật
Ngày cập nhật 04/12/2018

Chiều 28/11, Hội Người mù thị xã Hương Thủy đã tiến hành trao 130 suất quà (do bà Nguyễn Thị Châu, TP. Hồ Chí Minh tài trợ) cho hội viên người mù, người tàn tật trên địa bàn. 

Mỗi suất quà trị giá khoảng 200 nghìn đồng, bao gồm 2 thùng mì tôm và một số thực phẩm thiết yếu khác. Tổng trị giá đợt trao quà lần này hơn 26 triệu đồng. Những phần quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chia sẻ phần nào khó khăn đối với những người yếu thế, giúp họ tự tin vượt qua mặc cảm, vươn lên hòa nhập cộng đồng.
 
Được biết, từ năm 2015 đến nay, cá nhân bà Nguyễn Thị Châu đã hỗ trợ hơn 500 suất quá (trị giá gần 150 triệu đồng) để Hội Người mù thị xã trao cho các hội viên người mù, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã. 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trao 130 suất quà hỗ trợ người mù, người tàn tật
Ngày cập nhật 04/12/2018

Chiều 28/11, Hội Người mù thị xã Hương Thủy đã tiến hành trao 130 suất quà (do bà Nguyễn Thị Châu, TP. Hồ Chí Minh tài trợ) cho hội viên người mù, người tàn tật trên địa bàn. 

Mỗi suất quà trị giá khoảng 200 nghìn đồng, bao gồm 2 thùng mì tôm và một số thực phẩm thiết yếu khác. Tổng trị giá đợt trao quà lần này hơn 26 triệu đồng. Những phần quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chia sẻ phần nào khó khăn đối với những người yếu thế, giúp họ tự tin vượt qua mặc cảm, vươn lên hòa nhập cộng đồng.
 
Được biết, từ năm 2015 đến nay, cá nhân bà Nguyễn Thị Châu đã hỗ trợ hơn 500 suất quá (trị giá gần 150 triệu đồng) để Hội Người mù thị xã trao cho các hội viên người mù, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã. 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trao 130 suất quà hỗ trợ người mù, người tàn tật
Ngày cập nhật 04/12/2018

Chiều 28/11, Hội Người mù thị xã Hương Thủy đã tiến hành trao 130 suất quà (do bà Nguyễn Thị Châu, TP. Hồ Chí Minh tài trợ) cho hội viên người mù, người tàn tật trên địa bàn. 

Mỗi suất quà trị giá khoảng 200 nghìn đồng, bao gồm 2 thùng mì tôm và một số thực phẩm thiết yếu khác. Tổng trị giá đợt trao quà lần này hơn 26 triệu đồng. Những phần quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chia sẻ phần nào khó khăn đối với những người yếu thế, giúp họ tự tin vượt qua mặc cảm, vươn lên hòa nhập cộng đồng.
 
Được biết, từ năm 2015 đến nay, cá nhân bà Nguyễn Thị Châu đã hỗ trợ hơn 500 suất quá (trị giá gần 150 triệu đồng) để Hội Người mù thị xã trao cho các hội viên người mù, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã. 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trao 130 suất quà hỗ trợ người mù, người tàn tật
Ngày cập nhật 04/12/2018

Chiều 28/11, Hội Người mù thị xã Hương Thủy đã tiến hành trao 130 suất quà (do bà Nguyễn Thị Châu, TP. Hồ Chí Minh tài trợ) cho hội viên người mù, người tàn tật trên địa bàn. 

Mỗi suất quà trị giá khoảng 200 nghìn đồng, bao gồm 2 thùng mì tôm và một số thực phẩm thiết yếu khác. Tổng trị giá đợt trao quà lần này hơn 26 triệu đồng. Những phần quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chia sẻ phần nào khó khăn đối với những người yếu thế, giúp họ tự tin vượt qua mặc cảm, vươn lên hòa nhập cộng đồng.
 
Được biết, từ năm 2015 đến nay, cá nhân bà Nguyễn Thị Châu đã hỗ trợ hơn 500 suất quá (trị giá gần 150 triệu đồng) để Hội Người mù thị xã trao cho các hội viên người mù, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã. 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trao 130 suất quà hỗ trợ người mù, người tàn tật
Ngày cập nhật 04/12/2018

Chiều 28/11, Hội Người mù thị xã Hương Thủy đã tiến hành trao 130 suất quà (do bà Nguyễn Thị Châu, TP. Hồ Chí Minh tài trợ) cho hội viên người mù, người tàn tật trên địa bàn. 

Mỗi suất quà trị giá khoảng 200 nghìn đồng, bao gồm 2 thùng mì tôm và một số thực phẩm thiết yếu khác. Tổng trị giá đợt trao quà lần này hơn 26 triệu đồng. Những phần quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chia sẻ phần nào khó khăn đối với những người yếu thế, giúp họ tự tin vượt qua mặc cảm, vươn lên hòa nhập cộng đồng.
 
Được biết, từ năm 2015 đến nay, cá nhân bà Nguyễn Thị Châu đã hỗ trợ hơn 500 suất quá (trị giá gần 150 triệu đồng) để Hội Người mù thị xã trao cho các hội viên người mù, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã. 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trao 130 suất quà hỗ trợ người mù, người tàn tật
Ngày cập nhật 04/12/2018

Chiều 28/11, Hội Người mù thị xã Hương Thủy đã tiến hành trao 130 suất quà (do bà Nguyễn Thị Châu, TP. Hồ Chí Minh tài trợ) cho hội viên người mù, người tàn tật trên địa bàn. 

Mỗi suất quà trị giá khoảng 200 nghìn đồng, bao gồm 2 thùng mì tôm và một số thực phẩm thiết yếu khác. Tổng trị giá đợt trao quà lần này hơn 26 triệu đồng. Những phần quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chia sẻ phần nào khó khăn đối với những người yếu thế, giúp họ tự tin vượt qua mặc cảm, vươn lên hòa nhập cộng đồng.
 
Được biết, từ năm 2015 đến nay, cá nhân bà Nguyễn Thị Châu đã hỗ trợ hơn 500 suất quá (trị giá gần 150 triệu đồng) để Hội Người mù thị xã trao cho các hội viên người mù, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã. 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.153.132
Truy cập hiện tại 548 khách