Tìm kiếm
Tin chinh 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2019
 3/28/2019 4:13:43 PM

UBND thị xã Hương Thủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đắc Tập, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Hương Thủy hiện có gần 33.000 ha đất lâm nghiệp, chiếm 72% diện tích đất tự nhiên, trong đó diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên hơn 23.000 ha. Tuy nhiên, do địa bàn hiểm trở, phức tạp, cùng với việc thiếu ý thức của một bộ phận người dân, nhất là các chủ rừng nên công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng tồn tại nhiều bất cập. Theo thống kê, năm 2018 trên địa bàn xảy ra 11 vụ cháy rừng với diện tích 14,378ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên bị cháy là 2,68ha, rừng trồng 11,698ha, gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng; có 42 vụ vi phạm liên quan đến khai thác gỗ, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép…

Dịp này, UBND thị xã Hương Thủy đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ & phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018.

Thanh Đoàn
       
Các tin khác
  
Triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2019
Ngày cập nhật 28/03/2019

UBND thị xã Hương Thủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đắc Tập, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Hương Thủy hiện có gần 33.000 ha đất lâm nghiệp, chiếm 72% diện tích đất tự nhiên, trong đó diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên hơn 23.000 ha. Tuy nhiên, do địa bàn hiểm trở, phức tạp, cùng với việc thiếu ý thức của một bộ phận người dân, nhất là các chủ rừng nên công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng tồn tại nhiều bất cập. Theo thống kê, năm 2018 trên địa bàn xảy ra 11 vụ cháy rừng với diện tích 14,378ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên bị cháy là 2,68ha, rừng trồng 11,698ha, gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng; có 42 vụ vi phạm liên quan đến khai thác gỗ, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép…

Dịp này, UBND thị xã Hương Thủy đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ & phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018.

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2019
Ngày cập nhật 28/03/2019

UBND thị xã Hương Thủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đắc Tập, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Hương Thủy hiện có gần 33.000 ha đất lâm nghiệp, chiếm 72% diện tích đất tự nhiên, trong đó diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên hơn 23.000 ha. Tuy nhiên, do địa bàn hiểm trở, phức tạp, cùng với việc thiếu ý thức của một bộ phận người dân, nhất là các chủ rừng nên công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng tồn tại nhiều bất cập. Theo thống kê, năm 2018 trên địa bàn xảy ra 11 vụ cháy rừng với diện tích 14,378ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên bị cháy là 2,68ha, rừng trồng 11,698ha, gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng; có 42 vụ vi phạm liên quan đến khai thác gỗ, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép…

Dịp này, UBND thị xã Hương Thủy đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ & phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018.

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2019
Ngày cập nhật 28/03/2019

UBND thị xã Hương Thủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đắc Tập, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Hương Thủy hiện có gần 33.000 ha đất lâm nghiệp, chiếm 72% diện tích đất tự nhiên, trong đó diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên hơn 23.000 ha. Tuy nhiên, do địa bàn hiểm trở, phức tạp, cùng với việc thiếu ý thức của một bộ phận người dân, nhất là các chủ rừng nên công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng tồn tại nhiều bất cập. Theo thống kê, năm 2018 trên địa bàn xảy ra 11 vụ cháy rừng với diện tích 14,378ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên bị cháy là 2,68ha, rừng trồng 11,698ha, gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng; có 42 vụ vi phạm liên quan đến khai thác gỗ, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép…

Dịp này, UBND thị xã Hương Thủy đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ & phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018.

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2019
Ngày cập nhật 28/03/2019

UBND thị xã Hương Thủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đắc Tập, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Hương Thủy hiện có gần 33.000 ha đất lâm nghiệp, chiếm 72% diện tích đất tự nhiên, trong đó diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên hơn 23.000 ha. Tuy nhiên, do địa bàn hiểm trở, phức tạp, cùng với việc thiếu ý thức của một bộ phận người dân, nhất là các chủ rừng nên công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng tồn tại nhiều bất cập. Theo thống kê, năm 2018 trên địa bàn xảy ra 11 vụ cháy rừng với diện tích 14,378ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên bị cháy là 2,68ha, rừng trồng 11,698ha, gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng; có 42 vụ vi phạm liên quan đến khai thác gỗ, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép…

Dịp này, UBND thị xã Hương Thủy đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ & phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018.

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2019
Ngày cập nhật 28/03/2019

UBND thị xã Hương Thủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đắc Tập, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Hương Thủy hiện có gần 33.000 ha đất lâm nghiệp, chiếm 72% diện tích đất tự nhiên, trong đó diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên hơn 23.000 ha. Tuy nhiên, do địa bàn hiểm trở, phức tạp, cùng với việc thiếu ý thức của một bộ phận người dân, nhất là các chủ rừng nên công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng tồn tại nhiều bất cập. Theo thống kê, năm 2018 trên địa bàn xảy ra 11 vụ cháy rừng với diện tích 14,378ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên bị cháy là 2,68ha, rừng trồng 11,698ha, gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng; có 42 vụ vi phạm liên quan đến khai thác gỗ, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép…

Dịp này, UBND thị xã Hương Thủy đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ & phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018.

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2019
Ngày cập nhật 28/03/2019

UBND thị xã Hương Thủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đắc Tập, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Hương Thủy hiện có gần 33.000 ha đất lâm nghiệp, chiếm 72% diện tích đất tự nhiên, trong đó diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên hơn 23.000 ha. Tuy nhiên, do địa bàn hiểm trở, phức tạp, cùng với việc thiếu ý thức của một bộ phận người dân, nhất là các chủ rừng nên công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng tồn tại nhiều bất cập. Theo thống kê, năm 2018 trên địa bàn xảy ra 11 vụ cháy rừng với diện tích 14,378ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên bị cháy là 2,68ha, rừng trồng 11,698ha, gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng; có 42 vụ vi phạm liên quan đến khai thác gỗ, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép…

Dịp này, UBND thị xã Hương Thủy đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ & phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018.

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.204.549
Truy cập hiện tại 675 khách