Tìm kiếm
Tin chinh 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Hội nghị triển khai dịch vụ nông nghiệp năm 2019
 2/28/2019 3:17:40 PM

“Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cần chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế và các HTX mạnh dạn triển khai các hoạt động liên quan đến dịch vụ nông nghiệp, kết nối nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng chuỗi giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp” là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đắc Tập, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã tại hội nghị triển khai dịch vụ nông nghiệp năm 2019. 

Năm 2018, nhờ thực hiện tốt công tác chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi nên hoạt động ngành nông nghiệp trên địa bàn thị xã đạt được những kết quả tích cực. Tổng sản lượng lúa thu hoạch đạt trên 39 nghìn tấn, tăng hơn 3% so với năm 2017, trong đó giống lúa chất lượng cao chiếm tỷ lệ khoảng 40%; mô hình cánh đồng mẫu lớn và mô hình sản xuất lúa hữu cơ được triển khai nhân rộng tại nhiều địa phương, diện tích hơn 1.300 ha; số lượng đàn vật nuôi tăng cao, gần 420 nghìn con.
 
Về nhiệm trọng tâm trong năm 2019: kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa; triển khai công tác phòng chống dịch có hiệu quả, không để các dịch bệnh nguy hiểm như lỡ mồm lông móng, cúm gia cầm, tai xanh ở lợn, dịch tả lợn Châu Phi… xảy ra trên địa bàn.
 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Tập, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp là đơn vị vừa được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất: Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến Nông - Lâm - Ngư. Chính vì vậy, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị cần chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế và các HTX mạnh dạn triển khai các hoạt động liên quan đến dịch vụ nông nghiệp, kết nối nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng chuỗi giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.
Thanh Đoàn
       
Các tin khác
  
Hội nghị triển khai dịch vụ nông nghiệp năm 2019
Ngày cập nhật 28/02/2019

“Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cần chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế và các HTX mạnh dạn triển khai các hoạt động liên quan đến dịch vụ nông nghiệp, kết nối nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng chuỗi giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp” là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đắc Tập, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã tại hội nghị triển khai dịch vụ nông nghiệp năm 2019. 

Năm 2018, nhờ thực hiện tốt công tác chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi nên hoạt động ngành nông nghiệp trên địa bàn thị xã đạt được những kết quả tích cực. Tổng sản lượng lúa thu hoạch đạt trên 39 nghìn tấn, tăng hơn 3% so với năm 2017, trong đó giống lúa chất lượng cao chiếm tỷ lệ khoảng 40%; mô hình cánh đồng mẫu lớn và mô hình sản xuất lúa hữu cơ được triển khai nhân rộng tại nhiều địa phương, diện tích hơn 1.300 ha; số lượng đàn vật nuôi tăng cao, gần 420 nghìn con.
 
Về nhiệm trọng tâm trong năm 2019: kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa; triển khai công tác phòng chống dịch có hiệu quả, không để các dịch bệnh nguy hiểm như lỡ mồm lông móng, cúm gia cầm, tai xanh ở lợn, dịch tả lợn Châu Phi… xảy ra trên địa bàn.
 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Tập, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp là đơn vị vừa được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất: Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến Nông - Lâm - Ngư. Chính vì vậy, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị cần chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế và các HTX mạnh dạn triển khai các hoạt động liên quan đến dịch vụ nông nghiệp, kết nối nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng chuỗi giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội nghị triển khai dịch vụ nông nghiệp năm 2019
Ngày cập nhật 28/02/2019

“Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cần chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế và các HTX mạnh dạn triển khai các hoạt động liên quan đến dịch vụ nông nghiệp, kết nối nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng chuỗi giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp” là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đắc Tập, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã tại hội nghị triển khai dịch vụ nông nghiệp năm 2019. 

Năm 2018, nhờ thực hiện tốt công tác chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi nên hoạt động ngành nông nghiệp trên địa bàn thị xã đạt được những kết quả tích cực. Tổng sản lượng lúa thu hoạch đạt trên 39 nghìn tấn, tăng hơn 3% so với năm 2017, trong đó giống lúa chất lượng cao chiếm tỷ lệ khoảng 40%; mô hình cánh đồng mẫu lớn và mô hình sản xuất lúa hữu cơ được triển khai nhân rộng tại nhiều địa phương, diện tích hơn 1.300 ha; số lượng đàn vật nuôi tăng cao, gần 420 nghìn con.
 
Về nhiệm trọng tâm trong năm 2019: kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa; triển khai công tác phòng chống dịch có hiệu quả, không để các dịch bệnh nguy hiểm như lỡ mồm lông móng, cúm gia cầm, tai xanh ở lợn, dịch tả lợn Châu Phi… xảy ra trên địa bàn.
 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Tập, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp là đơn vị vừa được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất: Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến Nông - Lâm - Ngư. Chính vì vậy, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị cần chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế và các HTX mạnh dạn triển khai các hoạt động liên quan đến dịch vụ nông nghiệp, kết nối nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng chuỗi giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội nghị triển khai dịch vụ nông nghiệp năm 2019
Ngày cập nhật 28/02/2019

“Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cần chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế và các HTX mạnh dạn triển khai các hoạt động liên quan đến dịch vụ nông nghiệp, kết nối nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng chuỗi giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp” là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đắc Tập, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã tại hội nghị triển khai dịch vụ nông nghiệp năm 2019. 

Năm 2018, nhờ thực hiện tốt công tác chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi nên hoạt động ngành nông nghiệp trên địa bàn thị xã đạt được những kết quả tích cực. Tổng sản lượng lúa thu hoạch đạt trên 39 nghìn tấn, tăng hơn 3% so với năm 2017, trong đó giống lúa chất lượng cao chiếm tỷ lệ khoảng 40%; mô hình cánh đồng mẫu lớn và mô hình sản xuất lúa hữu cơ được triển khai nhân rộng tại nhiều địa phương, diện tích hơn 1.300 ha; số lượng đàn vật nuôi tăng cao, gần 420 nghìn con.
 
Về nhiệm trọng tâm trong năm 2019: kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa; triển khai công tác phòng chống dịch có hiệu quả, không để các dịch bệnh nguy hiểm như lỡ mồm lông móng, cúm gia cầm, tai xanh ở lợn, dịch tả lợn Châu Phi… xảy ra trên địa bàn.
 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Tập, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp là đơn vị vừa được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất: Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến Nông - Lâm - Ngư. Chính vì vậy, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị cần chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế và các HTX mạnh dạn triển khai các hoạt động liên quan đến dịch vụ nông nghiệp, kết nối nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng chuỗi giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội nghị triển khai dịch vụ nông nghiệp năm 2019
Ngày cập nhật 28/02/2019

“Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cần chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế và các HTX mạnh dạn triển khai các hoạt động liên quan đến dịch vụ nông nghiệp, kết nối nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng chuỗi giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp” là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đắc Tập, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã tại hội nghị triển khai dịch vụ nông nghiệp năm 2019. 

Năm 2018, nhờ thực hiện tốt công tác chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi nên hoạt động ngành nông nghiệp trên địa bàn thị xã đạt được những kết quả tích cực. Tổng sản lượng lúa thu hoạch đạt trên 39 nghìn tấn, tăng hơn 3% so với năm 2017, trong đó giống lúa chất lượng cao chiếm tỷ lệ khoảng 40%; mô hình cánh đồng mẫu lớn và mô hình sản xuất lúa hữu cơ được triển khai nhân rộng tại nhiều địa phương, diện tích hơn 1.300 ha; số lượng đàn vật nuôi tăng cao, gần 420 nghìn con.
 
Về nhiệm trọng tâm trong năm 2019: kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa; triển khai công tác phòng chống dịch có hiệu quả, không để các dịch bệnh nguy hiểm như lỡ mồm lông móng, cúm gia cầm, tai xanh ở lợn, dịch tả lợn Châu Phi… xảy ra trên địa bàn.
 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Tập, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp là đơn vị vừa được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất: Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến Nông - Lâm - Ngư. Chính vì vậy, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị cần chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế và các HTX mạnh dạn triển khai các hoạt động liên quan đến dịch vụ nông nghiệp, kết nối nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng chuỗi giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội nghị triển khai dịch vụ nông nghiệp năm 2019
Ngày cập nhật 28/02/2019

“Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cần chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế và các HTX mạnh dạn triển khai các hoạt động liên quan đến dịch vụ nông nghiệp, kết nối nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng chuỗi giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp” là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đắc Tập, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã tại hội nghị triển khai dịch vụ nông nghiệp năm 2019. 

Năm 2018, nhờ thực hiện tốt công tác chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi nên hoạt động ngành nông nghiệp trên địa bàn thị xã đạt được những kết quả tích cực. Tổng sản lượng lúa thu hoạch đạt trên 39 nghìn tấn, tăng hơn 3% so với năm 2017, trong đó giống lúa chất lượng cao chiếm tỷ lệ khoảng 40%; mô hình cánh đồng mẫu lớn và mô hình sản xuất lúa hữu cơ được triển khai nhân rộng tại nhiều địa phương, diện tích hơn 1.300 ha; số lượng đàn vật nuôi tăng cao, gần 420 nghìn con.
 
Về nhiệm trọng tâm trong năm 2019: kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa; triển khai công tác phòng chống dịch có hiệu quả, không để các dịch bệnh nguy hiểm như lỡ mồm lông móng, cúm gia cầm, tai xanh ở lợn, dịch tả lợn Châu Phi… xảy ra trên địa bàn.
 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Tập, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp là đơn vị vừa được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất: Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến Nông - Lâm - Ngư. Chính vì vậy, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị cần chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế và các HTX mạnh dạn triển khai các hoạt động liên quan đến dịch vụ nông nghiệp, kết nối nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng chuỗi giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội nghị triển khai dịch vụ nông nghiệp năm 2019
Ngày cập nhật 28/02/2019

“Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cần chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế và các HTX mạnh dạn triển khai các hoạt động liên quan đến dịch vụ nông nghiệp, kết nối nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng chuỗi giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp” là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đắc Tập, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã tại hội nghị triển khai dịch vụ nông nghiệp năm 2019. 

Năm 2018, nhờ thực hiện tốt công tác chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi nên hoạt động ngành nông nghiệp trên địa bàn thị xã đạt được những kết quả tích cực. Tổng sản lượng lúa thu hoạch đạt trên 39 nghìn tấn, tăng hơn 3% so với năm 2017, trong đó giống lúa chất lượng cao chiếm tỷ lệ khoảng 40%; mô hình cánh đồng mẫu lớn và mô hình sản xuất lúa hữu cơ được triển khai nhân rộng tại nhiều địa phương, diện tích hơn 1.300 ha; số lượng đàn vật nuôi tăng cao, gần 420 nghìn con.
 
Về nhiệm trọng tâm trong năm 2019: kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa; triển khai công tác phòng chống dịch có hiệu quả, không để các dịch bệnh nguy hiểm như lỡ mồm lông móng, cúm gia cầm, tai xanh ở lợn, dịch tả lợn Châu Phi… xảy ra trên địa bàn.
 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Tập, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp là đơn vị vừa được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất: Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến Nông - Lâm - Ngư. Chính vì vậy, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị cần chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế và các HTX mạnh dạn triển khai các hoạt động liên quan đến dịch vụ nông nghiệp, kết nối nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng chuỗi giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.211.251
Truy cập hiện tại 615 khách