Bùi Huy Bích
Ngày cập nhật 16/10/2014
1. Vị trí con đường:
Điểm đầu: Đường Võ Trác
Điểm cuối: Đường Thân Nhân Trung
2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:
Bùi Huy Bích  (1744-1818), người làng Định Công, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội). Năm 1762 đời Lê Hiển Tông, ông đỗ Hương cống, đến năm 1769, ông đỗ tiến sĩ lúc mới 25 tuổi. Được bổ làm Hiệu lý Viện Hàn Lâm rồi làm đến chức Thiên sai tri hộ phiên, kiêm chức Đông các hiệu thư. Ông làm quan đến chức Tả thị lang bộ Lại, Hành Tham tụng. Tác giả của hơn 10 tập sách: Hoàng Việt thi văn tuyển, Tồn Am thi văn tập, Quốc triều chính điển, Tứ thư quan hành, Lịch triều thi sao...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn