Dương Khuê
Ngày cập nhật 16/10/2014

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đường Tân Trào 

Điểm cuối: Đường Lê Trọng Bật

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

Dương Khuê (1839-1902), hiệu là Vân Trì, ông người làng Vân Đình, huyện Sơn Minh, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Tây)

Ông đỗ cử nhân năm 1864, rồi đỗ Tam Giáp Đồng Tiến sĩ. Lúc đầu, ông giữ chức Tri phủ Bình Giang (tỉnh Thái Dương), sau thăng lên chức Bố Chính.

Khi thực dân Pháp xâm chiếm nước ta, ông dâng sớ xin quyết định chống trả. Vua Tự Đức cho rằng ông “Bất thức thời vụ” nên giáng ông xuống giữ chức Sơn Phòng. Chẳng bao lâu sau, ông được bổ giữ chức Đốc học Nam Định, rồi tăng lên làm Bố Chính.

 Dưới thời Thành Thái, ông được cử làm Tham Tá Nha Kinh Lược Bắc Kỳ, sau đó giữ chức Tổng đốc Nam Định – Ninh Bình. Khi về hưu, ông được tặng hàm Thượng Thư Bộ Binh.

Ông có tài thơ văn, tỏ rõ một quan niệm nhân sinh phóng khoáng.

Ông mất năm 1902 lúc 63 tuổi.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn