Đại Giang
Ngày cập nhật 16/10/2014

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đuồi Thủy Châu

Điểm cuối: Khu quy hoạch An Vân Dương

2. Địa danh lịch sử gắn liền với con đường:

Đại Giang là con sông đào thời kỳ nhà Nguyễn đi qua địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang - tỉnh Thừa Thiên Huế, đoạn cuối thôn Lợi Nông, phường Thủy Châu đến huyện Phú Vang có tên là Đại Giang. Con sông này có tầm quan trọng rất lớn như: cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, tạo nguồn lợi nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản, phục vụ giao thông đường thủy nội địa giữa các vùng trên địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang và các vùng lân cận tạo điều kiện thuận lợi trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn