Sóng Hồng
Ngày cập nhật 16/10/2014

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đường Thuận Hóa

Điểm cuối: Đường Ga Hương Thuỷ

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

Sóng Hồng là bút danh của đồng chí Trường Chinh, cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản ViệtNam.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn