Sông Vực
Ngày cập nhật 16/10/2014

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đường Đông Hội 

Điểm cuối: Đường Trưng Nữ Vương

2. Địa danh lịch sử gắn liền với con đường:

Sông Vực là con sông đi qua giữa phường Thuỷ Phương và Thủy Châu, nằm hạ lưu Hồ Châu Sơn, vừa cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, vừa là nơi diễn ra lễ hộiđua trãi truyền thống đầu Xuân giữa các địa phương, xa xưa có ý nghĩa và mục đích để cầu mưa thuận gió hòa, hiện nay đua trãi truyền thống không những giữ lại mục đích, ý nghĩa đó, mà con là dịp để thể hiện sự hân hoan và thi tài thể lực đầu năm mới. Sông Vực là tuyến giao thông quan trọng đưa bộ đội, dân quân du kích về đánh địch tại Lợi Nông, Chánh Đông của Thuỷ Châu, Thuỷ Phương, Thuỷ Thanh (thị xã Hương Thuỷ); Phú Hồ, Phú Lương (huyện Phú Vang) và đưa cán bộ lên căn cứ trong thời kỳ chống Mỹ. Sông vực là 1 địa danh gắn với đời sống của người dân phường Thủy Châu và Thủy Phương.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn