Thái Vĩnh Chinh
Ngày cập nhật 16/10/2014

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đường Thuận Hóa

Điểm cuối: Đường Lương Hậu

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

Thái Vĩnh Chinh (1845-1895), người làng Hữu Bằng, huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, ông theo phong trào Cần Vương, cùng với nhóm văn thân trong vùng tổ chức nghĩa quân chống Pháp, được vua Hàm Nghi phong chức Lãnh Binh. Lực lượng của ông từng làm tiêu hao lực lượng địch.

Mấy năm sau, ông bị bao vây ở chiến khu, nghĩa quân ta rã dần, nhưng ông vẫn chiến đấu đến cùng và hy sinh vào năm 1895

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn