Hương Thủy trong kháng chiến chống Mỹ: Đấu tranh thực hiện hiệp định Paris
Ngày cập nhật 07/04/2015

Hiệp định Paris được ký kết. Ngày 29 – 3 – 1973, đơn vị cuối cùng của quân viễn chinh Mỹ đã rút khỏi miền Nam nước ta. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là công cụ tiếp tục duy trì chủ nghĩa thực dân mới hòng chia cắt lâu dài đất nước ta. 

Ngay sau khi hiệp định Paris kí kết, Nguyễn Văn Thiệu công khai tuyên bố chính quyền Sài Gòn không chịu sự ràng buộc bởi hiệp định Paris, đưa ra khẩu hiệu 4 không: không có hòa bình, không có ngừng bắn, không có giải pháp chính trị, không có tổng tuyển cử.

Ở Thừa Thiên – Huế, bọn tay sai Nguyễn Văn Thiệu tăng cường lực lượng quân sự, mở những cuộc hành quân lấn chiếm vùng giải phóng, rải quân đóng chốt lập tuyến phòng ngự mới, ráo riết bình định, thanh lọc, đánh phá cơ sở cách mạng hòng làm cho lực lượng ta suy yếu để lập tuyến phòng thủ đánh phá phong trào cách mạng của nhân dân, bảo vệ đầu não của chúng ở thành phố Huế. Ở huyện Hương Thủy, chúng tăng cường lực lượng đóng chốt căn cứ Mỏ Tàu, Đá Đen, La Hy và rải quân ngăn chặn, đóng chốt vùng trọc Khu I, Khu 4. Ở mỗi thôn, xã. chúng đưa về từ 15 đến 30 tên cảnh sát bình định để khống chế dân. Chúng tập trung lực lượng dân vệ, bảo an ở trên tuyến đường số I kết hợp với Trung đoàn chủ lực 54 quân đội Việt Nam Cộng Hòa đánh phá vùng tiếp giáp ranh. Đồng thời, tổ chức nhiều cuộc hành quân cảnh sát, gài mìn, phục kích kết hợp với lực lượng bộ binh, xe tăng uy hiếp vùng đồi trọc để chia cắt hành lang tuyến giữa, lấn chiếm, mở rộng phạm vi kiểm soát lên vùng sát núi.

Các cuộc hành quân cảnh sát, bình định thanh lọc của địch đã gây nên tang tóc đau thương cho nhân dân. Sư đoàn I Bộ binh ngụy càn quét vào vùng khe Vàng nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não huyện và đẩy lực lượng ta ra khỏi vùng giáp ranh. Nhiều xã chúng bắt nhân dân sơn cờ quẻ ly trên mái nhà tôn, để coi như chúng đã chiếm được dân và đất. Chúng kiểm soát chặt chẽ việc mua lương thực, hàng hóa kết hợp ngăn chặn hành lang, gây cho ta nhiều khó khăn về kinh tế.

Huyện ủy Hương Thủy đã tổ chức phổ biến hiệp định Paris, coi hiệp định Paris là vũ khí đấu tranh trong tình hình mới. Đoàn kết toàn dân dưới các khẩu hiệu: hòa bình, độc lập, dân chủ, hòa hợp dân tộc, đẩy mạnh phong trào đấu tranh chính trị, binh vận, chống các luận điệu, thủ đoạn, hành động vi phạm hiệp định. Các cuộc đấu tranh đòi tự do đi lại làm ăn, đòi về làng cũ, chống bắn phá vào làng, chống hành động khủng bố, giết người của hàng vạn nhân dân các xã trong huyện đã tạo thế mới áp đảo kẻ thù.

Tháng 3 - 1973, trước tình hình địch vi phạm nghiêm trọng có hệ thống hiệp định Paris, Khu ủy Trị Thiên - Huế xác định là phải kiên định quan điểm bạo lực vũ trang và chính trị trong tình hình mới. Vùng giáp ranh đã trở thành nơi tranh chấp quyết liệt giữa ta và địch. Trong bối cảnh lịch sử mới, Huyện ủy, các lực lượng vũ trang, cơ sở đảng các xã được củng cố và phân công phụ trách các khu. Huyện ủy gồm có 11 đồng chí do đồng chí Lê Sáu làm Bí thư Huyện ủy.

Trong 15 ngày đầu tháng 7 - 1973, quân dân Hương Thủy đã liên tục tiến công bọn địch lấn chiếm. Phong trào đấu tranh chính trị tấn công địch dồn dập, toàn huyện có 86 cuộc đấu tranh quy mô lớn, buộc địch giải quyết yêu sách của dân, đòi bồi thường thường thiệt hại cho nhân dân, đòi về làng cũ làm ăn. 200 gia đình ở các xã Hải Thủy, Mỹ Thủy, Minh Thủy đã liên tục đấu tranh và từ các khu tập trung trở về làng cũ sản xuất. Cơ sở nội tuyến được củng cố và phát triển thêm trong Bảo an, Dân vệ. Tháng 10 - 1973, huyện ủy đã nắm được 70 nội tuyến các loại, nắm được 3 ban tề ấp, 3 ban tề xã (Hải Thủy, Mỹ Thủy, Hồng Thủy), 65 lần gọi loa vào các tuyến tiếp giáp giữa ngụy quân và quân giải phóng kêu gọi hòa hợp dân tộc.

Trong năm 1973, toàn huyện đã có 116 trận đánh lớn, nhỏ, trong đó 47 trận tập kích bằng hỏa lực diệt 185 tên địch, làm bị thương 50 tên, thu nhiều súng, lựu đạn. Lực lượng du kích mật đã xây dựng ở tuổi thiếu niên, học sinh, đã làm nhiệm vụ cung cấp thông tin, dẫn đường và đánh địch bằng mìn, như ở xã Mỹ Thủy, Hồng Thủy. Công tác xây dựng cơ sở được chú ý cả chất lượng và số lượng. Năm 1973, toàn huyện kết nạp 19 đảng viên, phục hồi sinh hoạt cho 5 đồng chí. Huyện có 11 chi bộ mật gồm 41 đồng chí, 430 đoàn viên thanh niên nhân dân cách mạng, 87 hội viên thanh niên giải phóng, 124 hội viên phụ nữ giải phóng, 54 du kích mật.... sống hợp pháp trong nhân dân.

Tháng 10 - 1973, Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra nghị quyết về tình hình nhiệm vụ cách mạng miền Nam trong giai đoạn mới, nghị quyết nêu rõ “Yêu cầu bức thiết lúc này là vấn đề giành dân, giành quyền làm chủ, phát triển thực lưc cách mạng”. Đầu năm 1974, Khu ủy, Tỉnh ủy đã họp quán triệt quan điểm bạo lực, xác định nhiệm vụ trung tâm là đánh phá bình định của địch, chống địch lấn chiếm, xóa phân tuyến, phân vùng, giành dân, giành quyền làm chủ, xây dựng thực lực cách mạng ở nông thôn đồng bằng, xây dựng vùng giải phóng, căn cứ địa cách mạng vũng mạnh toàn diện.

Từ đầu năm 1974 đến tháng 9 - 1974, lực lượng vũ trang Hương Thủy đã cùng các đơn vị tỉnh, quân khu liên tục tiến công địch 40 trận ở khu vực La Sơn, Mỏ Tàu diệt và bắt sống 1801 tên, diệt gọn 2 đại đội, đánh thiệt hại nặng 9 tiểu đoàn, thu 273 súng, bắn rơi 5 máy bay, làm chủ khu vực Mỏ Tàu. Đại đội 3 bộ đội địa phương huyện đánh vào 2 trung đội dân vệ phá thủ đoạn rải quân đóng chốt vòng ngoài của chúng. Huyện ủy đã tổ chức hệ thống đường dây công khai, bí mật để đảm bảo hành lang, nối mạch máu giao thông từ rừng núi về đồng bằng và từ các xã ven đô vào thành phố.

Đáng kể là, chiến dịch mang mật danh K18 của quân chủ lực ta (Sư đoàn 324 – Quân đoàn II, Trung đoàn 6 – Quân khu Trị Thiên) và bộ đội địa phương được thực hiện trong thời gian từ ngày 28 – 8 đến ngày 27 – 9 – 1974, tấn công vào căn cứ địch ở khu vực đường 14B La Sơn – Mỏ Tàu. Két quả là tiêu diệt và bắt sống trên 1000 quân địch., phá vỡ hệ thống phòng ngự của địch ở phía Tây Nam Huế. Trước đó, lực lượng vũ trang huyện Hương Thủy phối hợp với các đơn vị khác đã tập kích phá kho đạn ở Phú Bài (tháng 6 – 1974), đánh phá giao thông trên quốc lộ I, cắt đứt tuyến đường sắt Huế - Đà Nẵng (tháng 8 - 1974). 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn