Hương Thủy thực hiện Cách mạng tháng 8-1945 giành chính quyền về tay nhân dân
Ngày cập nhật 02/04/2015

Ngày 20 - 8 - 1945, nhân dân xã Thanh Thủy Thượng tập trung đến đình làng rất đông, các đội tự vệ cứu quốc, thanh niên cứu quốc được trang bị vũ khí, phần lớn là vũ khí thô sơ, có một số ít súng trường và lựu đạn, hàng ngũ chỉnh tề. Sau lễ chào cờ trang nghiêm, đồng chí Lê Minh đại diện Ủy ban khởi nghĩa đọc chương trình hành động cách mạng của Việt Minh. Đồng chí tuyên bố xóa bỏ chính quyền cũ, thiết lập chính quyền của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Hữu Lễ đại diện Việt Minh xã giới thiệu Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời do đồng chí Lê Trọng Bật làm chủ tịch. Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời xã tuyên thệ, giới thiệu chương trình hành động trước toàn thế nhân dân trong tiếng vỗ tay như sấm động của hàng ngàn đồng bào. Cuộc khởi nghĩa ở Thanh Thủy Thượng thắng lợi, phát triển thành cuộc biểu tình tuần hành thị uy đến đình làng Thanh Thủy Chánh, ở đó, đồng bào đã tập trung đông đủ. Cuộc mít tin lập chính quyền mới cũng diễn ra như ở Thanh Thủy Thượng. Sau đó đoàn biểu tình tiếp tục đến giành chính quyền ở các xã Vân Thê, Dã Lê Chánh, Dã Lê Thượng, Lang Xá, Công Lương, Xuân Hòa, Vân Dương, An Cựu... Qua mỗi xã, lực lượng tham gia bổ sung càng đông đảo. Đoàn biểu tình kéo dài hàng cây số, bao gồm hàng vạn lượt người tham gia với tình thế sôi nỗi, liên tục trong 2 ngày 20 và 21 - 8 - 1945. Phong trào khởi nghĩa ở tổng Lương Văn, tổng Cư Chánh cũng diễn ra theo đúng kế hoạch và thời gian đã định.

Sáng ngày 22 - 8 - 1945 các đoàn biểu tình tuần hành gồm hàng vạn người, hàng ngũ chỉnh tề, dương cao cờ đỏ sao vàng, từ các hướng khác nhau rầm rập kéo về huyện lỵ Hương Thủy, tham gia khởi nghĩa giành chính quyền huyện. Lúc này, Võ Thọ với chức trách khi đó là tri huyện đã thi hành kế hoạch của ủy ban khởi nghĩa, gửi “trát” triệu tập toàn bộ lý hương của các tổng về huyện lỵ “đón quan trên” trong ngày 22 - 8, buộc chúng phải tuyên bố giao chính quyền cho cách mạng, nộp toàn bộ ấn triện, sổ sách. Tại cuộc mít tinh lớn tổ chức ở Huyện đường, đồng chí Lê Minh – chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa huyện tuyên bố xóa bỏ chế độ thực dân – phong kiến, thành lập Ủy ban nhân dân cách mạng huyện gồm các đồng chí: Phạm Bạch vân – chủ tịch, Võ Thọ – phó chủ tịch, Lê Quang Thuyết – phó chủ tịch. Cuộc khởi nghĩa ở Hương Thủy thắng lợi nhanh chóng.

Ngày 22 - 8 - 1945, với khí thế bừng bừng, hàng vạn nhân dân Hương Thủy đã cùng nhân dân toàn tỉnh, kéo về nội thành lật đổ chính quyền thực dân – phong kiến, góp phần tích cực vào thắng lợi chung của tỉnh và cả nước.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn