Cử tri thôn Thanh Vân, xã Dương Hòa tiếp tục kiến nghị UBND thị xã quan tâm hỗ trợ khoản kinh phí đền bù đất lâm nghiệp phần diện tích đã giao cho người dân, khi đền bù đã trừ đi phần diện tích này.
Ngày cập nhật 20/07/2018

Cử tri thôn Thanh Vân, xã Dương Hòa tiếp tục kiến nghị UBND thị xã quan tâm hỗ trợ khoản kinh phí đền bù đất lâm nghiệp phần diện tích đã giao cho người dân, khi đền bù đã trừ đi phần diện tích này.

 

Trả lời: Căn cứ vào chủ trương của tỉnh, khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ đất lâm nghiệp bổ sung, UBND thị xã đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát diện tích đã được cấp lại và phần diện tích đo đạc lại mà các hộ gia đình có thể khai thác và sử dụng để thực hiện khấu trừ theo chủ trương của UBND tỉnh. UBND thị xã đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất cùng với Tổ rà soát bồi thường của thị xã đã rà soát và thực hiện bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng theo quy định. Do đó, việc kiến nghị xem xét không khấu trừ phần diện tích cấp đổi 0,5 ha vào năm 2010 của ông Huỳnh Tấn Thạnh cùng 15 hộ gia đình còn lại là không có cơ sở để giải quyết.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn