Cử tri xã Phú Sơn kiến nghị UBND thị xã đề nghị đơn vị Điện lực Hương Thủy nên bố trí 2-3 ngày để thu tiền sử dụng điện tại thôn 1 xã Phú Sơn vì khu vực này số hộ dân đông 170 hộ mà bố trí
Ngày cập nhật 20/07/2018

Cử tri xã Phú Sơn kiến nghị UBND thị xã đề nghị đơn vị Điện lực Hương Thủy nên bố trí 2-3 ngày để thu tiền sử dụng điện tại thôn 1 xã Phú Sơn vì khu vực này số hộ dân đông 170 hộ mà bố trí thu 1 ngày thì người dân nộp không kịp nên xảy ra trình trạng cắt điện gây khó khăn cho nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

 

Trà lời: Đơn vị điện lực Hương Thủy đã lên kế hoạch phù hợp nhằm đảm bảo yêu cầu của người dân cũng như nhân lực của đơn vị.

 

Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn