Cử tri các xã kiến nghị UBND thị xã quan tâm, chỉ đạo việc chi trả tiền phụ cấp cho nhân viên y tế thôn.
Ngày cập nhật 30/05/2018

Cử tri các xã kiến nghị UBND thị xã quan tâm, chỉ đạo việc chi trả tiền phụ cấp cho nhân viên y tế thôn.

Trả lời: Trên cơ sở biên bản bàn giao hồ sơ nhân viên y tế thôn của Trung tâm Y tế thị xã cho các xã, UBND các xã rà soát điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và lập danh sách y tế thôn đề nghị Phòng Nội vụ xác nhận. Ngày 02/8/2017, Phòng Nội vụ đã có Công văn số 64/PNV về việc hướng dẫn các xã lập hồ sơ đối với nhân viên y tế thôn (kèm theo mẫu Quyết định bố trí và xếp phụ cấp cho nhân viên y tế thôn) Đến ngày 17/10/2017, 7/7 xã đã có quyết định bố trí và xếp phụ cấp cho nhân viên y tế thôn; mức phụ cấp được hưởng hệ số 0,3 so với mức lương cơ sở, thời gian hưởng tính từ ngày 01/01/2016.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn