Cử tri xã Thủy Tân kiến nghị UBND thị xã hỗ trợ kinh phí lúa nước theo Nghị định số 35/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 13/4/2015, để xã có điều kiện đầu tư
Ngày cập nhật 30/05/2018

Cử tri xã Thủy Tân kiến nghị UBND thị xã hỗ trợ kinh phí lúa nước theo Nghị định số 35/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 13/4/2015, để xã có điều kiện đầu tư, nâng cấp, tu sửa hệ thông giao thông nội đồng.

Trả lời: Căn cứ nguồn vốn được cân đối bố trí năm 2017, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 28/9/2017, về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa nước, trong đó phân bổ cho HTX NN Thủy Tân với tổng mức 160 triệu đồng để xây dựng cống quay đê Hà Bạc, UBND thị xã sẽ cân đối bố trí khi điều kiện nguồn lực cho phép trong thời gian tiếp theo.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn