Thực hiện chủ trương của Tỉnh về việc mở rộng vùng nguyên liệu mía đường của nhà máy KCP, người dân địa phương hưởng ứng tham gia dự án trồng mía
Ngày cập nhật 20/07/2017

Cử tri xã Phú Sơn kiến nghị: Thực hiện chủ trương của Tỉnh về việc mở rộng vùng nguyên liệu mía đường của nhà máy KCP, người dân địa phương hưởng ứng tham gia dự án trồng mía, được nhà máy và ngân hàng cho vay vốn để khai hoang trồng mía. Đến năm 2000, nhà máy đường KCP ngừng hoạt động nên người dân địa phương nợ ngân hàng một số vốn vay và đã được khoanh nợ, nhưng đến nay một số hộ đến giao dịch ở ngân hàng để vay vốn thì ngân hàng buộc trả lãi khoản tiền vay trồng mía nếu không thì không cho vay. Vậy đề nghị UBND thị xã quan tâm làm việc, giải quyết.

Trả lời: Vấn đề này đã được trả lời tại Báo cáo số 88/BC-UBND ngày 16/12/2010 về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 15, HĐND khóa IV. Theo đó, Ngân hàng NN&PTNT đã lập thủ tục khoanh số nợ trên và trong thời gian khoanh nợ, không tính lãi trên số nợ khoanh. Về khoản nợ thì vẫn thực hiện theo cơ chế thu hồi nợ vay bình thường.

Như vậy theo phản ánh của cử tri, việc Ngân hàng NN&PTNT yêu cầu người dân phải trả khoản tiền lãi như trên là không thực hiện đúng theo thỏa thuận giữa Ngân hàng và người dân như tại Báo cáo số 88/BC-UBND ngày 16/12/2010. UBND thị xã sẽ có Công văn đề nghị Ngân hàng NN&PTNT giải trình vấn đề nói trên, cũng như tạo điều kiện cho người dân trong vay vốn.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn