Cử tri phường Thủy Châu kiến nghị: Hiện nay, các HTX Nông nghiệp đang sản xuất giống lúa xác nhận nhưng chất lượng kém nên năng suất
Ngày cập nhật 20/07/2017

Cử tri phường Thủy Châu kiến nghị: Hiện nay, các HTX Nông nghiệp đang sản xuất giống lúa xác nhận nhưng chất lượng kém nên năng suất, hiệu quả không cao. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị HTX Nông nghiệp cung cấp giống lúa chất lượng để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.

Trả lời: Qua phản ánh của cử tri, UBND thị xã đã yêu cầu phòng chuyên môn xác minh thông tin và được biết HTX Nông nghiệp Thủy Châu có hợp đồng mua giống lúa xác nhận tại Công ty CP giống cây trồng và vật nuôi và có một số lô hàng bị hỏng. Tuy nhiên, Công ty giống cây trồng và vật nuôi đã kịp thời khắc phục bằng cách bù lại số lô hàng mới cho người dân.

UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế kiểm tra chặt chẽ hơn trong hợp đồng mua giống của các HTX để đảm bảo chất lượng.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn