Cử tri xã Thủy Tân phản ánh việc giải quyết đơn thư công dân trong năm 2016 chỉ đạt tỷ lệ 55,55%
Ngày cập nhật 20/07/2017

Cử tri xã Thủy Tân phản ánh việc giải quyết đơn thư công dân trong năm 2016 chỉ đạt tỷ lệ 55,55%. Đề nghị UBND thị xã tăng cường chỉ đạo các phòng, ban chức năng xử lý kịp thời, hạn chế đơn thư tồn đọng.

Trả lời: Sau khi có phản ánh của cử tri, UBND đã đôn đốc các phòng, ban đơn vị tích cực rà soát, giải quyết những đơn thư tồn đọng. Qua rà soát, tính đến nay, UBND thị xã đã giải quyết được 92/96 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỉ lệ 95,8%.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn