Cử tri xã Dương Hòa kiến nghị: Hệ thống nước tự chảy Đá dăm thôn Hạ - Buồng Tằm hiện nay có khoảng 50 mét đường ống dẫn nước bằng sắt ở đầu nguồn bị hỏng
Ngày cập nhật 20/07/2017

Cử tri xã Dương Hòa kiến nghị: Hệ thống nước tự chảy Đá dăm thôn Hạ - Buồng Tằm hiện nay có khoảng 50 mét đường ống dẫn nước bằng sắt ở đầu nguồn bị hỏng. Đề nghị UBND thị xã quan tâm khắc phục sửa chữa cho người dân sử dụng được cả nước tự chảy và nước máy để giảm bớt chi phí tiền nước cho người dân

Trả lời: Theo Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 28/11/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình hệ thống nối mạng cấp nước sạch xã Dương Hòa thì hệ thống đường ống có chiều dài 14 km từ DN50 đến DN225, sử dụng nguồn nước tự chảy từ tuyến ống nước thô DN90 hiện có (dự phòng nguồn nước mặt) để xử lý cấp nước sạch cho xã. Tính đến tháng 8/2016, công ty đã hoàn thành tất cả hạng mục công trình của dự án, lắp đặt đồng hồ nước cho 371 hộ dân và các cơ quan đơn vị  trên địa bàn xã, tỉ lệ cấp nước đạt 100%. Hiện nay, theo kế hoạch Công ty sẽ không khai thác nguồn nước tự chảy nữa.

Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn