Cử tri xã Thủy Vân kiến nghị UBND thị xã tiếp tục đầu tư kè chống xói lở một số đoạn sạc lở bên bờ sông Như Ý và sông Cùng
Ngày cập nhật 20/07/2017

Cử tri xã Thủy Vân kiến nghị UBND thị xã tiếp tục đầu tư kè chống xói lở một số đoạn sạc lở bên bờ sông Như Ý và sông Cùng.

Trả lời: Do nguồn lực có hạn và danh mục công trình đã được thống nhất theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020 nên đề nghị địa phương căn cứ nhu cầu thực hiện, khảo sát, lập hồ sơ trình UBND thị xã thay thế vào danh mục đầu tư khác đã được HĐND thị xã thông qua.

Ngoài ra, khu vực nói trên thuộc quy hoạch An Vân Dương nên những năm qua, UBND thị xã luôn kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư tại các vị trí trọng yếu, có nguy cơ sạc lỡ.

Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn