Cử tri xã Thủy Thanh kiến nghị UBND thị xã xem xét lại thủ tục thời gian chi trả chế độ mai táng phí và thờ cúng liệt sỹ cho các trường hợp được hưởng, nhiều
Ngày cập nhật 14/05/2017

- Cử tri xã Thủy Thanh kiến nghị UBND thị xã xem xét lại thủ tục thời gian chi trả chế độ mai táng phí và thờ cúng liệt sỹ cho các trường hợp được hưởng, nhiều trường hợp kéo dài, cần giải quyết nhanh chóng, kịp thời cho người dân.

Trả lời: Qua kiến nghị của cử tri, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tiến hành kiểm tra những trường hợp mà cử tri xã kiến nghị. Qua rà soát hồ sơ, việc chậm trễ là do sai lệch năm sinh của bà Trần Thị Huê ở xã Thủy Thanh. Để khắc phục sai sót trên, Phòng đã có văn bản gửi UBND xã Thủy Thanh để thông báo, giải thích cho đối tượng biết. Đồng thời kiến nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chi cục Văn thư lưu trữ tiến hành sao lục kiểm tra hồ sơ để sớm giải quyết chế độ cho thân nhân của bà Trần Thị Huê.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn