Cử tri xã Thủy Vân kiến nghị thị xã, tỉnh xem xét lại quy định việc cấp phép xây dựng tạm. Trong giấy phép phải quy định thời gian cụ thể, nếu dự án không thực
Ngày cập nhật 14/05/2017

- Cử tri xã Thủy Vân kiến nghị thị xã, tỉnh xem xét lại quy định việc cấp phép xây dựng tạm. Trong giấy phép phải quy định thời gian cụ thể, nếu dự án không thực hiện thì giấy phép khồng còn là xây dựng tạm nữa.

Trả lời: Căn cứ Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành quy định một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế. Theo đó, tại Khoản 1 Điều 7 quy định thời hạn tồn tại công trình cấp phép xây dựng tạm như sau:

Công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm được tồn tại cho đến khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước để thực hiện quy hoạch thì Chủ đầu tư phải tự phá dỡ toàn bộ công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và Chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí cho việc thực hiện cưỡng chế.

Mặc khác, hiện nay các đồ án quy hoạch trên địa bàn thị xã chưa có quy định kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng. Do đó, UBND thị xã không có cơ sở để đưa ra thời gian tồn tại cụ thể của công trình vào giấy phép xây dựng. 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn