Cử tri xã Thủy Thanh kiến nghị UBND thị xã quan tâm đầu tư, bố trí kinh phí để thực hiện công trình sân bóng xã và bê tông hóa các đường thôn xóm còn lại
Ngày cập nhật 14/05/2017

- Cử tri xã Thủy Thanh kiến nghị UBND thị xã quan tâm đầu tư, bố trí kinh phí để thực hiện công trình sân bóng xã và bê tông hóa các đường thôn xóm còn lại.

Trả lời: Hiện nay, UBND thị xã đã cấp phát kinh phí để UBND xã Thủy Thanh thực hiện đền bù GPMB cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án sân bóng đá xã, về vốn đầu tư UBND thị xã sẽ xem xét cấp phát để thực hiện trong năm 2017.

Việc bê tông hóa các đường dân sinh là rất cần thiết, tuy nhiên hiện nay số lượng đường giao thông trên toàn thị xã có hiện trạng là đường đất còn nhiều nên cần có lộ trình để thực hiện. Trong năm 2017, UBND thị xã sẽ bố trí vốn hỗ trợ xi măng để thực hiện; nhân dân có sự đóng góp theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn