Cử tri phường Thủy Phương kiến nghị UBND thị xã quan tâm đầu tư xây dựng các tuyến đường dân sinh tại các khu đấu giá nhận quyền sử dụng đất xen cư
Ngày cập nhật 14/05/2017

- Cử tri phường Thủy Phương kiến nghị UBND thị xã quan tâm đầu tư xây dựng các tuyến đường dân sinh tại các khu đấu giá nhận quyền sử dụng đất xen cư Tổ 1, 3 và khu Lò gạch cũ tại tổ 10 để thuận tiện cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân sau khi đã trúng đấu giá.

Trả lời: Việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các khu đất đấu giá là nhu cầu chính đáng, đáp ứng việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, hiện nay số hộ xây dựng nhà ở tại một số khu đấu giá vẫn còn thưa thớt trong khi nhu cầu đầu tư tại các khu vực tập trung đông dân cư; các khu vực xã nông thôn là rất bức thiết. UBND thị xã sẽ nghiên cứu đầu tư khi có điều kiện trong thời gian tới.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn