Cử tri phường Phú Bài kiến nghị UBND thị xã đầu tư cầu qua đập tràn ở đường Nam Cao vì mỗi khi vào mùa mưa lũ rất nguy hiểm cho người dân khi đi qua đây và đầu
Ngày cập nhật 14/05/2017

- Cử tri phường Phú Bài kiến nghị UBND thị xã đầu tư cầu qua đập tràn ở đường Nam Cao vì mỗi khi vào mùa mưa lũ rất nguy hiểm cho người dân khi đi qua đây và đầu tư xây dựng tuyến đường 2/9 đoạn phía Đông vì hiện nay đường đã xuống cấp, ngập úng khi mưa.

Trả lời: Về đầu tư xây dựng đập tràn ở đường Nam Cao: Tuyến đường Nam Cao có lưu lượng xe cộ qua lại còn ít, phần lớn các phương tiện tham gia giao thông đều đi vào Đường 2/9 để vào đường Tránh phía Tây Huế, ngoài ra việc đầu tư cầu qua đoạn đập tràn trên cần nguồn kinh phí lớn trong lúc nguồn lực của thị xã còn khó khăn. UBND thị xã sẽ xem xét đầu tư khi điều kiện phù hợp.

Đầu tư đường 2/9 nhánh phía Đông: Việc đầu tư mở rộng, chống xuống cấp đường 2/9 nhánh Phía Đông đã được UBND thị xã cho nghiên cứu lập dự án đầu tư nhưng đến nay chưa thực hiện được do phương án thiết kế chưa phù hợp và chưa bố trí được nguồn lực để thực hiện do nhiều nguyên nhân như chi phí đền bù GPMB lớn, việc gắn kết xử lý tại nút giao QL1A phải có ý kiến UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành nên việc thực hiện còn chậm. Hiện nay, công trình mở rộng nút giao 2/9 và QL1A đã được tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nguồn ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện, UBND thị xã đang chỉ đạo lập và thông qua phương án thiết kế để thực hiện khi được tỉnh bố trí nguồn lực.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn