Cử tri xã Dương Hòa kiến nghị UBND thị xã xem xét, đề xuất đền bù thiệt hại sản xuất tại mỏ đất VĐ2 do có quyết định thu hồi đất rồi sau đó không thu hồi nữa
Ngày cập nhật 14/05/2017

- Cử tri xã Dương Hòa kiến nghị UBND thị xã xem xét, đề xuất đền bù thiệt hại sản xuất tại mỏ đất VĐ2 do có quyết định thu hồi đất rồi sau đó không thu hồi nữa, trong 3 năm chấp hành theo Thông báo thu hồi đất của nhà nước, các hộ dân không sản xuất, do vậy bị thiệt hại về kinh tế. Đề nghị xem xét đền bù, hỗ trợ.

Trả lời: Mỏ vật liệu VĐ2 phục vụ cho công trình hồ Tả Trạch, UBND thị xã đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với UBND xã Dương Hoà, các phòng, ban liên quan và Chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng. UBND thị xã đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân. Tuy nhiên, UBND tỉnh đã có văn bản không thực hiện khai thác vùng đất của Mỏ vật liệu VĐ2 nói trên. Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, UBND thị xã đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các đơn vị liên quan tính toán hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng thuộc Mỏ vật liệu VĐ2 do các hộ không sản xuất được trong 3 năm với mức hỗ trợ 50% trên vụ thu hoạch tính theo đơn giá bồi thường cây trồng tại thời điểm năm 2016, UBND thị xã đã có Công văn số 874/UBND ngày 20/10/2016 về dự trù kinh phí bồi thường đối với dự án Hồ Tả Trạch gửi UBND tỉnh và nguồn kinh phí này thuộc Dự án bồi thường bổ sung của công trình hồ Tả Trạch, hiện đang chờ ý kiến của UBND tỉnh.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn