Cử tri thôn Lang Xá Cồn, xã Thủy Thanh kiến nghị thị xã kiến nghị tỉnh có chủ trương thu hồi và đền bù diện tích 2,2 ha đất lúa tiếp giáp khu TDC2, do việc
Ngày cập nhật 14/05/2017

- Cử tri thôn Lang Xá Cồn, xã Thủy Thanh kiến nghị thị xã kiến nghị tỉnh có chủ trương thu hồi và đền bù diện tích 2,2 ha đất lúa tiếp giáp khu TDC2, do việc triển khai dự án TĐC2, hệ thống tưới tiêu bị bồi lấp, HTX không có kế hoạch sản xuất, người dân phải bỏ hoang ruộng từ vụ Đông Xuân 2015-2016 đến nay, bị mất thu nhập, gây thất thu cho người dân. Đề nghị tỉnh, thị xã và Ban Quản lý Phát triển khu đô thị sớm có kế hoạch.

Trả lời: Ngày 03/10/2016, UBND thị xã đã ban hành Công văn số 752/UBND-TTPTQĐ gửi UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu vực Phát triển đô thị tỉnh về việc đề nghị thu hồi diện tích 2,2 ha nêu trên, UBND tỉnh đã có Công văn số 6306/UBND-ĐC ngày 15/10/2016 giao Ban QLKV Phát triển đô thị tỉnh rà soát, đề xuất thu hồi đất trồng lúa đối với diện tích 2,2 ha. Hiện nay Ban QLKV Phát triển đô thị tỉnh đã thực hiện các thủ tục liên quan về thu hồi đất và báo cáo UBND tỉnh xin kinh phí để triển khai thực hiện. 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn