Cử tri phường Thủy Phương kiến nghị thị xã và cấp có thẩm quyền cương quyết đình chỉ hoạt động của các nhà máy gây ô nhiễm môi trường nhưng không
Ngày cập nhật 14/05/2017

- Cử tri phường Thủy Phương kiến nghị thị xã và cấp có thẩm quyền cương quyết đình chỉ hoạt động của các nhà máy gây ô nhiễm môi trường nhưng không chấp hành việc khắc phục ô nhiễm mà vẫn tiếp tục hoạt động, gây ô nhiễm tại Cụm Công nghiệp Thủy Phương.

Trả lời: Tại Cụm Công nghiệp (CCN) Thủy Phương qua kiểm tra năm 2014, các ngành chức năng đã phát hiện các công ty gây ô nhiễm môi trường gồm: Công ty TNHH sản xuất các loại giấy Như Ý, Công ty TNHH Hà Xuyên, DNTN Thùy Dương và DNTN Thế Phương. Căn cứ mức độ vi phạm, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) trong lĩnh vực môi trường với tổng số tiền phạt là 395.656.000 đồng. Đồng thời, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Đến nay, Công ty TNHH Như Ý đã chấp hành nộp phạt và đầu tư, xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải; 02 đơn vị DNTN: Thùy Dương và Thế Phương chưa nộp phạt nhưng đã đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo quy định. Riêng Công ty TNHH Hà Xuyên chưa chấp hành các nội dung Quyết định xử phạt của UBND tỉnh.

UBND thị xã đã có Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 08/6/2016 về tình hình thực hiện các quyết định XPVPHC và kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng cấp tỉnh kiểm tra việc thực thi các Quyết định XPVPHC về lĩnh vực môi trường tại CCN Thủy Phương. UBND tỉnh đã giao trách nhiệm Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND thị xã, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tiến hành kiểm tra, đôn đốc thực hiện và báo cáo kết quả UBND tỉnh.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn