Cử tri xã Dương Hòa kiến nghị: Theo chủ trương của tỉnh và kế hoạch của BQL rừng phòng hộ Hương Thủy, từ năm 2014 đến 2017, Ban sẽ giao cho địa phương tổng diện tích 589,9 ha
Ngày cập nhật 14/05/2017

- Cử tri xã Dương Hòa kiến nghị: Theo chủ trương của tỉnh và kế hoạch của BQL rừng phòng hộ Hương Thủy, từ năm 2014 đến 2017, Ban sẽ giao cho địa phương tổng diện tích 589,9 ha đất lâm nghiệp, đến nay địa phương đã tiếp nhận được 217ha còn lại 372,9ha chưa bàn giao, nhiều diện tích đã bị người dân lấn chiếm. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo BQL giải quyết việc lấn chiếm và bàn giao lại cho địa phương để lập phương án giao đất cho nhân dân sản xuất.

Trả lời: Hiện nay, UBND thị xã đã chỉ đạo UBND xã Dương Hòa chỉ tiếp nhận bàn giao đất lâm nghiệp từ BQL rừng phòng hộ Hương Thủy đối với diện tích đất trống (đã khai thác, mặt bằng sạch), chưa tiếp nhận đối với diện tích đang bị lấn chiếm. Trong thời gian tới, UBND thị xã chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục đôn đốc BQL rừng phòng hộ Hương Thủy phối hợp với UBND xã giải quyết dứt điểm diện tích đất bị lấn chiếm, bàn giao cho địa phương theo kế hoạch để có phương án quản lý, sử dụng.

Đối với diện tích đất UBND xã đã tiếp nhận và đề nghị giao đất cho nhân dân sản xuất: Hiện nay, chủ trương của UBND tỉnh là ưu tiên sử dụng quỹ đất lâm nghiệp để dự phòng bồi thường khi thu hồi đất GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn và thực hiện cho thuê đất. Tuy nhiên, do nhu cầu bức thiết về đất rừng để sản xuất của người dân địa phương, ngày 13/10/2016 UBND thị xã đã có Báo cáo số 144/BC-UBND xin ý kiến UBND tỉnh về việc cho phép tiếp tục thực hiện việc giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân tại xã Phú Sơn và Dương Hòa từ quỹ đất tiếp nhận của Ban quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy. 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn