Giải quyết kiến nghị của cử tri phường Thủy Châu về việc quản lý xây dựng công trình mồ mả, chôn cất người chết, bán đất trái phép tại khu vực đồi thuộc phường Thủy Châu
Ngày cập nhật 19/01/2016

Giải quyết kiến nghị của cử tri phường Thủy Châu về việc quản lý xây dựng công trình mồ mả, chôn cất người chết, bán đất trái phép tại khu vực đồi thuộc phường Thủy Châu.

Trả lời: Qua tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực Độn Tòa, phường Thủy Châu trên thửa đất lâm nghiệp của hộ gia đình ông Võ Sơn, trú tại Tổ 14, phường Thủy Châu, có 02 hộ gia đình, đó là: ông Phan Văn Thuần, trú tại phường Phú Bài và ông Lê Viết Phong, trú tại phường Thủy Châu, đã tự ý đến làm mộ gió với số lượng khoảng 70 ngôi, để chuyển nhượng cho các hộ gia đình có tang gia đến chôn cất mồ mả. Ngày 07/8/2015, UBND phường phối hợp với đại diện hộ gia đình sử dụng đất lâm nghiệp là ông Võ Sơn, cùng với 02 hộ gia đình tự ý làm mộ gió trên đất lâm nghiệp đó là: ông Lê Viết Phong và ông Phan Văn Thuần đến để giải quyết và yêu cầu 02 hộ này phá dỡ toàn bộ mộ gió để trả lại mặt bằng đất lâm nghiệp cho hộ gia đình ông Võ Sơn. Hiện nay 02 hộ này đã chấp hành trả lại mặt bằng theo hiện trạng ban đầu.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn